• Otwarciue sali przy SP3 Gmina
  Uczniowie” trójki” zachwyceni nową salą sportową!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Już można ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania uchodźców.
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wielka radość. Gmina zdobyła ponad 2,2 mln zł na remont ul. Kopernika!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Mamy to! Gmina buduje kolejną ścieżkę rowerową i drogę
  Czytaj więcej
 • Podpisanie umowy na przebudowę ul. Kopernika Gmina
  Rozpoczynamy przebudowę ulicy Kopernika. Umowa podpisana!
  Czytaj więcej
 • Bez kategorii
  Na inwestycje w 2022 roku gmina przeznaczy ponad 29 mln zł
  Czytaj więcej
 • Podpisanie umowy na modernizację parku przy al. Niepodległości Gmina
  Park przy alei Niepodległości zmieni się nie do poznania! Burmistrz podpisał umowę z wykonawcą
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Mamy to! Dostaliśmy ponad 4,7 mln zł na ścieżkę rowerową od ul. Sportowej do Drzecina
  Czytaj więcej
 • Dwumiasto “odpala” iluminację mostu
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie
  Czytaj więcej
Aktualności
Pokaż kategorie
Słubice - bez granic
21 marca 2022r.

Odwołuje się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 roku z zakresie „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, z powodu błędów w ogłoszeniu uniemożliwiających właściwe przeprowadzenie procedury konkursowej i zawarcie umów. W związku z powyższym dotychczas złożone oferty nie będą rozpatrywane. Jednocześnie Burmistrz Słubic ponownie ogłasza konkurs z zakresu „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie www.slubice.pl – w zakładce – Organizacje pozarządowe, na stronie www.bip.slubice.pl – w zakładce – Organizacje pozarządowe oraz na tablicy […]

Słubice - bez granic
21 marca 2022r.

Burmistrz Słubic zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Słubice w latach 2022-2023 w obszarze:   Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób   Ogólne zasady udziału przedstawicieli organizacji / […]

Słubice - bez granic
16 marca 2022r.

21 marca 2022r. rozpoczyna się rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktu przedszkolnego oraz klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych. W związku z sytuacją epidemiologiczną rekrutacja będzie przeprowadzona w następujący sposób: – wniosek wraz z załącznikami (w zaklejonej kopercie) należy dostarczyć do wybranej placówki i wrzucić do skrzynki z napisem „REKRUTACJA” ustawionej w holu przedszkola lub do skrzynki oznaczonej i zamieszczonej przy wejściu głównym do placówki. – wniosek można również przesłać pocztą tradycyjną.

Zmarł prof. Stefan Jurga – honorowy obywatel Słubic
16 marca 2022r.

15 marca 2022 r. odszedł od nas prof. Stefan Jurga- fizyk, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1996- 2002. W latach 2005–2006 podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, w latach 2006–2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Twórca sieci ośrodków zamiejscowych UAM. Za swoje zaangażowanie w  budowę i rozwój Collegium Polonicum otrzymał w 2005 roku tytuł Honorowego Obywatela Słubic.  fot. Uniwersytet Adama Mickiewicza

Frankfurt nad Odrą uruchomił specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i rosyjskim dla przybywających z Ukrainy.
9 marca 2022r.

Frankfurt nad Odrą uruchomił specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i rosyjskim dla przybywających z Ukrainy.   od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-18.00 Kontakt pod numerem 0151 17917523 (obsługa częściowo w języku ukraińskim i rosyjskim)   +49 (0)30 440308454 (placówka duszpasterska w Berlinie, obsługa w języku ukraińskim lub rosyjskim)  

Informacja dla uchodźców przekraczających granicę samochodem
9 marca 2022r.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazywanie ważnych informacji dotyczących ubezpieczenia komunikacyjnego dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Państwa samorządu. Każdy pojazd, który porusza się po polskich drogach, musi mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC. Wjeżdżając do Polski z Ukrainy samochodem na ukraińskiej rejestracji, obywatel Ukrainy powinien skorzystać z: •    Zielonej Karty. To potwierdzenie jego polisy OC. •    Jeśli nie ma Zielonej Karty, po przekroczeniu granicy Polski, obywatel Ukrainy potrzebuje ubezpieczenia granicznego. Ubezpieczenie graniczne na 30 dni dla osób wjeżdżających z Ukrainy […]

“Tradycyjny sad” sadzony przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 W Słubicach
7 marca 2022r.

Z inicjatywy Organu Prowadzącego oraz pani dyrektor Moniki Bugielskiej nasza Szkoła Podstawowa nr 3 w Słubicach przystąpiła do projektu edukacyjnego „Tradycyjny sad”.   Jesteśmy uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 imienia Stefana Czarneckiego w Słubicach. Nasz zespół składa się z siedmiu dziewcząt i jednego chłopaka. W skład naszego zespołu wchodzą: -Marcel-aktorstwo, -Marcysia-aktorstwo, oprawa internetowa, -Gabrysia-fotografia, -Hania-fotografia, -Dominika-oprawa internetowa, -Lena-księga sadu, opis zespołu, -Paulina-opis zespołu, -Zofia-oprawa plastyczna.   Opiekunem naszego zespołu jest nasza nauczycielka geografii pani Andżelika Szczerbo, która zaproponowała nam udział […]

Gmina rozpoczyna przebudowę ul. Kopernika. Będą utrudnienia w ruchu!
3 marca 2022r.

  Od 8 marca 2022 r., od godz. 7.00, nastąpią utrudnienia na drodze na wysokości skrzyżowania ul. Kopernika z ul. Mickiewicza. Wykonawca zmuszony jest zamknąć to skrzyżowanie. I etap prac ma potrwać kilka tygodni. W związku z powyższym prosimy zwrócić szczególną uwagę na zmianę organizacji ruchu w sąsiedztwie prowadzonych robót. Tymczasowa organizacja obowiązywać będzie od 3 marca. W trakcie prowadzonych na tym odcinku robót ruch pieszych będzie odbywał się naprzemiennie poprzez istniejące przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza – zgodnie […]

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ
2 marca 2022r.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach.

2 marca 2022r.

Prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp. Jerzy Korolewicz, Burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak i Starosta Słubicki Leszek Bajon zapraszają przedsiębiorców z powiatu słubickiego na spotkanie związane z konfliktem na Ukrainie.