• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Gmina

Burmistrz Mariusz Olejniczak odpowiada na kłamstwa w sprawie bazarów

1 marca 2021r.

 

Oświadczenie Burmistrza Słubic Mariusza Olejniczaka w sprawie tekstu Mariusza Dubackiego „Czy gmina przejmie parkingi przy bazarze?”, który ukazał się w „Pograniczu Lubuskim” z 26 lutego 2021 roku.

Znamy powiedzenie, że “Kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą”. Mam wrażenie, że autor tekstu „Czy gmina przejmie parkingi przy bazarze?” przyjął taką właśnie ścieżkę walki z gminą, na czele której, bez powodzenia, starał się stanąć w poprzednich wyborach samorządowych.

Nie jest moim celem polemizować ze złośliwościami, które w tym tekście się pojawiły, ale na kłamstwa i insynuacje odpowiedzieć muszę.

Kłamstwem jest m.in. to, że gmina nie pomogła handlowcom z bazarów. Gdy wiosną ub. roku zmagaliśmy się z pierwszą falą pandemii, już na początku kwietnia  uruchomiliśmy własną tarczę antykryzysową, dzięki czemu opłata za dzierżawę miejsc handlowych na targowiskach została obniżona o 90 proc.  Pomoc gminy dla przedsiębiorców sięgnęła wówczas blisko pół miliona złotych. Dziś, gdy zmagamy się z kolejną falą pandemii, obniżyliśmy tę opłatę o połowę, co jest rezultatem konsultacji z handlowcami. Wprawdzie oczekiwali oni także  zwolnienia z opłaty komunalnej, ale gminę nadal obowiązują umowy m.in. na dostawę energii, utrzymania czystości czy ochrony targowiska, a to rodzi spore koszty. Ponosimy je także dlatego, że bazary nie zostały zamknięte i niektórzy handlowcy podejmują próby prowadzenia działalności.

W artykule zarzucono też gminie, że chce przejąć parking koło bazaru przy ul. Sportowej, co także jest kłamstwem. Nie jest to absolutnie naszym zamiarem. Podczas jednego ze spotkań w Urzędzie Miejskim w Słubicach z przedstawicielami Stowarzyszenia Handlowców Targowisk Miejskich w Słubicach „Odra” usłyszałem z ust jego prezesa Pawła Sławiaka prośbę o umorzenie lub obniżkę czynszu dzierżawnego za parkingi przy ul. Sportowej, bo z powodu braku klientów nie przynoszą dochodów stowarzyszeniu. Mieszkańcy powinni wiedzieć, że stowarzyszenie „Odra” dostało od gminy w dzierżawę teren, gdzie są obecnie parkingi, bez przetargu, na blisko 10 lat. W 2014 roku zgodziła się na to Rada Miejska. Od tamtego czasu stowarzyszenie zarabiało na parkingach. Teraz gdy klientów na bazarze nie ma, nie ma też dochodów, ale oszczędności z zarobku w ub. latach zostały. Nie można więc oczekiwać, że gmina będzie w wyjątkowy sposób traktować handlowców z bazaru i przerzucać koszty, które ponoszą, na innych. Powtórzę jednak raz jeszcze – gmina nie ma jednak absolutnie planów przejmowania parkingów. Podczas spotkania stwierdziłem jedynie, że jeśli stowarzyszenie chciałoby pozbyć się ich, uważając te parkingi w obecnej sytuacji za kulę u nogi, to gmina mogłaby wcześniej odstąpić od umowy na dzierżawę tego terenu.

Autor tekstu uznał działania gminy za haniebne. W mojej ocenie haniebne jest porównywanie gminy do hieny, która czeka tylko na bankructwo handlowców. Propozycja gminy zmierzała jedynie do tego, żeby pomóc handlowcom.

I jeszcze jedna sprawa. Kolejny już raz autor tekstu próbuje wmawiać mieszkańcom polityczne sympatie władz gminy. Ja natomiast kolejny raz powtórzę – nie należę do żadnej partii, ale jako burmistrz gminy będę rozmawiał z każdym przedstawicielem władz wyższego szczebla, niezależnie od jego barw politycznych, żeby zapewnić gminie Słubice jak najlepszy rozwój.

 

Mariusz Olejniczak

Burmistrz Słubic