• Otwarcie boisk w Kunowicach Dzieci
  Hura! Teren przy szkole w Kunowicach zagospodarowany. Jest gdzie poćwiczyć!
  Czytaj więcej
 • Dzieci
  Ruszyła rekrutacja do gminnych przedszkoli. Ile miejsc jest w placówkach?
  Czytaj więcej
 • Zwiedzaj z nami Dwumiasto! Gmina
  Zwiedzaj z nami Dwumiasto!
  Czytaj więcej
Gmina

Burmistrz Mariusz Olejniczak dostał od radnych wotum zaufania i absolutorium

23 czerwca 2022r.

– Rok 2021 był rekordowy pod kątem inwestycyjnym, a zaplanowane zadania na kwotę ponad 34 ,7 mln zł zrealizowaliśmy w 91, 15 proc. – mówił z satysfakcją, podczas dzisiejszej sesji absolutoryjnej, burmistrz Mariusz Olejniczak.

Dziękował też radnym za pomoc w osiągnięciu tego ambitnego celu. – Było to duże wyzwanie, ale razem daliśmy radę – dodał burmistrz i przypomniał najważniejsze inwestycje. Z jednej, burmistrz Mariusz Olejniczak jest szczególnie dumny – chodzi o nową szkołę w Kunowicach. Wykonana w technologii modułowej, w formule zaprojektuj-wybuduj, stanęła w ciągu zaledwie 9 miesięcy! Na tę, długo oczekiwaną przez mieszkańców, inwestycję gmina przeznaczyła niebagatelną kwotę 12 mln zł. – Radość dzieci jest jednak bezcenna – podkreślił burmistrz.

Miliony na oświatę

W historię słubickiej oświaty wpisała się też budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach. W budynku o powierzchni ponad 900 mkw mieści się sala gimnastyczna (600 mkw), a także miejsce do prowadzenia zajęć korekcyjnych, sanitariaty z natryskami i szatnie. Co ważne, cały obiekt jest przystosowany dla uczniów niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd, a przy łączniku prowadzącym do szkoły – platforma ułatwiająca komunikację dzieciom niepełnosprawnym. – Na tę inwestycję wydaliśmy 4,8 mln zł, ale 61 proc. tej kwoty pochodziło spoza naszego budżetu – zaznaczył burmistrz i wyjaśnił, że 2,9 mln zł gmina otrzymała z Funduszu Inwestycji Lokalnych, a 70 tys. zł z Lubuskiej Bazy Sportowej. Spore dofinansowanie (ponad pół miliona złotych) pozyskaliśmy też z zewnątrz na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach. – Zadanie o wartości blisko 1,6 mln zł to nie tylko poprawa estetyki budynku, ale przede wszystkim inwestycja, która obejmowała także modernizację systemu grzewczego, stolarki okiennej, docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych. Z Funduszu Inwestycji Lokalnych dostaliśmy 300 tys. zł, a 210 tys. zł stanowiła premia termomodernizacyjna. Jak co roku gmina nie zapomniała też o zabezpieczeniu w budżecie pieniędzy na wakacyjne remonty w placówkach oświatowych. Przeznaczyliśmy na nie w 2021 roku – 1 mln zł. W „Misiu Uszatku” przebudowano łazienki dla dzieci, w Szkole Podstawowej nr 3 zmodernizowano instalację przeciwpożarową, a w Golicach wykonano ścieżkę sensoryczną. To tylko kilka przykładów, bo każda placówka oświatowa dysponowała budżetem na własne potrzeby.
– Wśród inwestycji oświatowych trzeba też wymienić koniecznie stworzenie miejsca dla dzieci i młodzież, które było bardzo potrzebne w naszej gminie. Chodzi o świetlicę socjoterapeutyczną, którą uruchomiliśmy w pomieszczeniach na osiedlu Świerkowym – zaznaczył burmistrz. Nie ma wątpliwości, że jest to jedna z najnowocześniejszych tego typu placówek w Polsce. Na ok. 380 mkw urządzono sale do terapii i wspólnego spędzania czasu przez podopiecznych świetlicy, w której pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści. Jest tam też aneks kuchenny, sala konferencyjna, część sanitarna i administracyjne, a warunki do prowadzenia zajęć są fantastyczne. Koszt tej inwestycji to 900 tys. zł, a pieniądze pochodziły z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Dla małych i większych

Rok 2021 przyniósł też poprawę warunków na placach zabaw. Udało się je uatrakcyjnić m.in. dzięki współpracy gminy ze Stowarzyszeniem po PROstu, które zdobyło ponad 203 tys. zł dofinansowania z Unii Europejskiej (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20014-2020) na doposażenie placów między wieżowcami przy ul. Reja/Podchorążych, a także przy zbiegu ulic Wandy, Wrocławskiej i Kochanowskiego. Gmina dorzuciła 50 tys. zł na przygotowanie terenu pod inwestycje, a także zakup ławek.
– Wsłuchaliśmy się też w potrzeby starszych dzieci i młodzieży, dla których zbudowaliśmy skatepark – mówił burmistrz. Była to odpowiedź na ich petycję. Zanim powstał skatepark burmistrz spotkał się z młodzieżą, żeby posłuchać, jakie mają oczekiwania. Skatepark, który powstał koło Urzędu Miejskiego i kosztował 700 tys. zł, to rezultat tych konsultacji.
Jeździmy bezpieczniej
W 2021 roku gmina przebudowała też ulicę Mieszka I. Bruk zastąpił asfalt, zmodernizowany został system kanalizacji deszczowej, zbudowano nowe chodniki z wjazdami na posesje, przy drodze stanęły nowe lampy, a niebezpieczne skrzyżowanie ulicy Mieszka I z Konstytucji 3 Maja i Jagiełły zamieniono w rondo. Kosztowało to wszystko blisko 1,9 mln zł, prawie 700 tys. zł dostaliśmy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Oprócz tego udało się wybudować i zmodernizować łącznie 17 tys. mkw dróg za kwotę 4, 5 mln zł. Na część zadań dostaliśmy dotacje – w sumie było to ponad 1,2 mln zł.

Inwestujemy w ochronę środowiska

W ubiegłym roku kontynuowaliśmy program wymiany kopciuchów na ekologiczne piece. Dzięki finansowemu wsparciu gminy, która stworzyła specjalny fundusz na ten cel, udało się wymienić 36 źródeł ciepła. Ponadto w Urzędzie Miejskim uruchomiliśmy punkt konsultacyjny dla osób, które w ramach programu „Czyste powietrze” starają się o dofinansowanie zakupu ekologicznego pieca do domu jednorodzinnego. – W trosce o środowisko co roku sadzimy też sporo drzew – podkreślił burmistrz i przypomniał, że w 2021 roku, w różnych miejscach w mieście, posadzonych zostało 165, sporych rozmiarów drzew. Gmina regularnie kupuje też hydrobufory, które poprzez system nawadniania ułatwiają dobre ukorzenienie się nowych roślin. W ubiegłym roku kupiliśmy 300 takich worków na wodę. Dzięki współpracy gminy z firmą, która przebudowuje wały nad Odrą, na rosnących tam drzewach pojawiły się budki dla jeżyków. Kolejne zadanie proekologiczne to wiata z panelami fotowoltaicznymi, która stanęła koło Urzędu Miejskiego i produkuje prąd, który płynie do budynku.

Jednoczymy siły w walce o unijne dotacje

Z inicjatywy burmistrza Mariusza Olejniczaka, 12 marca 2021 roku doszło w słubickim Urzędzie Miejskim do podpisania porozumienia przez siedem gmin (Słubice, Kostrzyn nad Odrą, Rzepin, Ośno Lubuskie, Cybinka, Górzyca i Słońsk), które w ramach partnerstwa grupy G-7 chcą wspólnie realizować projekty w dziedzinie edukacji, kultury i dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu, ochrony środowiska, infrastruktury społecznej i zdrowotnej, a także współpracy transgranicznej. Priorytetem jest m.in. budowa ścieżek rowerowych i inwestycje w odnawialne źródła energii.
Gmina Słubice znalazła się też wśród samorządów, które razem z Krajowym Zasobem Mieszkaniowym, powołały spółkę Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM). Jej celem jest zwiększenie dostępności mieszkań dla osób o dochodach zbyt niskich, żeby kupić lub wynająć mieszkanie na zasadach komercyjnych.

Za wotum zaufania dla burmistrza Mariusza Olejniczaka i udzieleniem absolutorium głosowało 12 radnych, a dwóch było przeciw.