• Lato kulturalne w Dwumieście Gmina
  To już w najbliższy weekend rozpoczynamy Miejskie Święto Hanzy!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wiele powodów do radości. Burmistrz dostał wotum zaufania od radnych i absolutorium
  Czytaj więcej
 • Festiwal piosenki w Gmina
  Ale nam się pięknie rozśpiewała “Jarzębinka”
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wszystkiego najlepszego kochane dzieci!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Superwiadomość! Dostaniemy prawie 15 mln zł na gminne inwestycje!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Jak ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania uchodźców.
  Czytaj więcej
 • Otwarciue sali przy SP3 Gmina
  Uczniowie” trójki” zachwyceni nową salą sportową!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wielka radość. Gmina zdobyła ponad 2,2 mln zł na remont ul. Kopernika!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Mamy to! Gmina buduje kolejną ścieżkę rowerową i drogę
  Czytaj więcej
 • Podpisanie umowy na przebudowę ul. Kopernika Gmina
  Rozpoczynamy przebudowę ulicy Kopernika. Umowa podpisana!
  Czytaj więcej
 • Bez kategorii
  Na inwestycje w 2022 roku gmina przeznaczy ponad 29 mln zł
  Czytaj więcej
 • Podpisanie umowy na modernizację parku przy al. Niepodległości Gmina
  Park przy alei Niepodległości zmieni się nie do poznania! Burmistrz podpisał umowę z wykonawcą
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Mamy to! Dostaliśmy ponad 4,7 mln zł na ścieżkę rowerową od ul. Sportowej do Drzecina
  Czytaj więcej
 • Dwumiasto “odpala” iluminację mostu
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie
  Czytaj więcej
Gmina

Brandenburgia zaktualizowała przepisy dotyczące ruchu granicznego

13 stycznia 2021r.
Z powodu pandemii koronawirusa nie ma możliwości swobodnego przekraczania polsko-niemieckiej granicy ponieważ nadal obowiązują ograniczenia wprowadzone przez naszych sąsiadów.  Jak wygląda obecna sytuacja?
 
Najważniejsze zapisy:
 
📌 wszyscy rejestrują swój przyjazd na stronie www.einreiseanmeldung.de (nie ma wyjątków)
 
📌dla pracowników przygranicznych, uczniów, studentów, osób wyjeżdżających na krótkie (maksymalnie 5 dni) zlecenia do Brandenburgii nic się nie zmienia. Nadal są zwolnieni z testu i z kwarantanny. Tak samo osoby odwiedzające bliskich do 72 h w Polsce lub w Brandenburgii oraz pracownicy transportu z związku z wykonywanym przewozem osób lub towarów
 
📌 osoby jadące do lekarza do Brandenburgii, osoby odwiedzające bliskich na okres powyżej 72 h w Brandenburgii, osoby jadące jako opiekuni do Brandenburgii są zwolnione z kwarantanny tylko pod warunkiem posiadania negatywnego wyniku testu.
Pozostałe osoby, nie objęte zwolnieniem, muszą: zarejestrować przyjazd, wykonać test tuż przed wjazdem do Brandenburgii lub zaraz po wjeździe i udać się na kwarantannę. Z kwarantanny można być zwolnionym najwcześniej po pięciu dniach i po uzyskaniu negatywnego wyniku drugiego testu.
 
📌 Bardziej szczegółowe informacje
 
Zgodnie z nim osoby przyjeżdżające co Brandenburgii z obszarów ryzyka (np. Polska) co do zasady podlegają łącznie następującym obowiązkom:
1) kwarantannie przez 10 dni od chwili przyjazdu do Brandenburgii (ewentualnie skróconej po pięciu dniach po uzyskaniu negatywnego wyniku drugiego testu),
 
2)testowi na Covid-19 w chwili wjazdu do Brandenburgii (nawet jeżeli idą na kwarantannę) oraz
 
3) zgłoszeniu przyjazdu do Brandenburgii poprzez portal www.einreiseanmeldung.de.
 
Te trzy obowiązki musi spełnić każda osoba, która nie jest zwolniona z kwarantanny i/lub testu.
 
Zwolnienia dotyczą trzech grup osób:
1) Pierwsza grupa jest zwolniona z kwarantanny i testu ale nie jest zwolniona z obowiązku zgłoszenia przyjazdu (einreiseanmeldung.de). Należą tutaj między innymi:
– osoby odwiedzające krewnych pierwszego stopnia, partnerów, dzieci w Brandenburgii lub w Polsce na okres do 72 h;
– pracownicy przygraniczni, uczniowie, studenci, uczniowie uczący się zawodu oraz osoby biorące udział w dokształcaniu zawodowym;
– pracownicy przyjeżdżający do Brandenburgii lub do Polski na okres do pięciu dni w celu wykonania (jednorazowego) zlecenia;
– pracownicy transportu przewożący osoby, towary, pocztę, inne dobra w transporcie transgranicznym lub wjeżdżający do Niemiec w związku z wykonywanym transportem na okres do 21 dni.
Osoby te muszą mieć ze sobą potwierdzenie statusu pracownika, ucznia lub studenta oraz potwierdzenie konieczności realizacji zlecenia w Brandenburgii lub w Polsce.
2) Druga grupa jest zwolniona z kwarantanny, ale nie jest zwolniona z testu ani z obowiązku zgłoszenia przyjazdu (einreiseanmeldung.de). Należą tutaj między innymi:
– osoby odwiedzające krewnych pierwszego lub drugiego stopnia, partnerów, dzieci ale tylko w Brandenburgii na okres powyżej 72 h;
– osoby udające się do Brandenburgii w celu wykonania pilnego leczenia;
– osoby udające się do Brandenburgii w celu sprawowania opieki nad osobami wymagającymi pomocy lub opieki.
Osoby te powinny wykazać się negatywnym wynikiem testu przeprowadzonego nie dalej niż 48 h przed wjazdem do Brandenburgii. Może być to test PCR albo szybki test antygenowy spełniający określone wymagania (ponad 80% czułości i 97% swoistości).
3) Trzecia grupa obejmuje osoby, które zostały zwolnione z kwarantanny lub testu na mocy indywidualnej decyzji sanepidu niemieckiego (Gesundheitsamt).
 
Informację przygotowało Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji.