• Spotkanie z Krzysztofem Zanussim Gmina
  Spotkanie z Krzysztofem Zanussim w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury
  Czytaj więcej
 • Głosujmy na przedszkole Dzieci
  Głosujmy na przedszkole “Jarzębinka”! Pomóżmy przedszkolakom wygrać ogródek warzywny
  Czytaj więcej
 • Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich będzie obsługiwał interesantów w systemie kolejkowym - przez biletomat Gmina
  Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich będzie obsługiwał interesantów w systemie kolejkowym
  Czytaj więcej
 • Otwarcie boisk w Kunowicach Dzieci
  Hura! Teren przy szkole w Kunowicach zagospodarowany. Jest gdzie poćwiczyć!
  Czytaj więcej
Gmina

Brandenburgia zaktualizowała przepisy dotyczące ruchu granicznego

13 stycznia 2021r.
Z powodu pandemii koronawirusa nie ma możliwości swobodnego przekraczania polsko-niemieckiej granicy ponieważ nadal obowiązują ograniczenia wprowadzone przez naszych sąsiadów.  Jak wygląda obecna sytuacja?
 
Najważniejsze zapisy:
 
📌 wszyscy rejestrują swój przyjazd na stronie www.einreiseanmeldung.de (nie ma wyjątków)
 
📌dla pracowników przygranicznych, uczniów, studentów, osób wyjeżdżających na krótkie (maksymalnie 5 dni) zlecenia do Brandenburgii nic się nie zmienia. Nadal są zwolnieni z testu i z kwarantanny. Tak samo osoby odwiedzające bliskich do 72 h w Polsce lub w Brandenburgii oraz pracownicy transportu z związku z wykonywanym przewozem osób lub towarów
 
📌 osoby jadące do lekarza do Brandenburgii, osoby odwiedzające bliskich na okres powyżej 72 h w Brandenburgii, osoby jadące jako opiekuni do Brandenburgii są zwolnione z kwarantanny tylko pod warunkiem posiadania negatywnego wyniku testu.
Pozostałe osoby, nie objęte zwolnieniem, muszą: zarejestrować przyjazd, wykonać test tuż przed wjazdem do Brandenburgii lub zaraz po wjeździe i udać się na kwarantannę. Z kwarantanny można być zwolnionym najwcześniej po pięciu dniach i po uzyskaniu negatywnego wyniku drugiego testu.
 
📌 Bardziej szczegółowe informacje
 
Zgodnie z nim osoby przyjeżdżające co Brandenburgii z obszarów ryzyka (np. Polska) co do zasady podlegają łącznie następującym obowiązkom:
1) kwarantannie przez 10 dni od chwili przyjazdu do Brandenburgii (ewentualnie skróconej po pięciu dniach po uzyskaniu negatywnego wyniku drugiego testu),
 
2)testowi na Covid-19 w chwili wjazdu do Brandenburgii (nawet jeżeli idą na kwarantannę) oraz
 
3) zgłoszeniu przyjazdu do Brandenburgii poprzez portal www.einreiseanmeldung.de.
 
Te trzy obowiązki musi spełnić każda osoba, która nie jest zwolniona z kwarantanny i/lub testu.
 
Zwolnienia dotyczą trzech grup osób:
1) Pierwsza grupa jest zwolniona z kwarantanny i testu ale nie jest zwolniona z obowiązku zgłoszenia przyjazdu (einreiseanmeldung.de). Należą tutaj między innymi:
– osoby odwiedzające krewnych pierwszego stopnia, partnerów, dzieci w Brandenburgii lub w Polsce na okres do 72 h;
– pracownicy przygraniczni, uczniowie, studenci, uczniowie uczący się zawodu oraz osoby biorące udział w dokształcaniu zawodowym;
– pracownicy przyjeżdżający do Brandenburgii lub do Polski na okres do pięciu dni w celu wykonania (jednorazowego) zlecenia;
– pracownicy transportu przewożący osoby, towary, pocztę, inne dobra w transporcie transgranicznym lub wjeżdżający do Niemiec w związku z wykonywanym transportem na okres do 21 dni.
Osoby te muszą mieć ze sobą potwierdzenie statusu pracownika, ucznia lub studenta oraz potwierdzenie konieczności realizacji zlecenia w Brandenburgii lub w Polsce.
2) Druga grupa jest zwolniona z kwarantanny, ale nie jest zwolniona z testu ani z obowiązku zgłoszenia przyjazdu (einreiseanmeldung.de). Należą tutaj między innymi:
– osoby odwiedzające krewnych pierwszego lub drugiego stopnia, partnerów, dzieci ale tylko w Brandenburgii na okres powyżej 72 h;
– osoby udające się do Brandenburgii w celu wykonania pilnego leczenia;
– osoby udające się do Brandenburgii w celu sprawowania opieki nad osobami wymagającymi pomocy lub opieki.
Osoby te powinny wykazać się negatywnym wynikiem testu przeprowadzonego nie dalej niż 48 h przed wjazdem do Brandenburgii. Może być to test PCR albo szybki test antygenowy spełniający określone wymagania (ponad 80% czułości i 97% swoistości).
3) Trzecia grupa obejmuje osoby, które zostały zwolnione z kwarantanny lub testu na mocy indywidualnej decyzji sanepidu niemieckiego (Gesundheitsamt).
 
Informację przygotowało Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji.