• Spotkanie z Krzysztofem Zanussim Gmina
  Spotkanie z Krzysztofem Zanussim w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury
  Czytaj więcej
 • Głosujmy na przedszkole Dzieci
  Głosujmy na przedszkole “Jarzębinka”! Pomóżmy przedszkolakom wygrać ogródek warzywny
  Czytaj więcej
 • Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich będzie obsługiwał interesantów w systemie kolejkowym - przez biletomat Gmina
  Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich będzie obsługiwał interesantów w systemie kolejkowym
  Czytaj więcej
 • Otwarcie boisk w Kunowicach Dzieci
  Hura! Teren przy szkole w Kunowicach zagospodarowany. Jest gdzie poćwiczyć!
  Czytaj więcej
Gmina

Blisko 900 tys. złotych dostaną od gminy organizacje pozarządowe

25 lutego 2020r.

57 ofert wpłynęło na konkurs dla organizacji pozarządowych, które starały się o dofinansowanie swojej działalności. Gminna komisja zdecydowała o przyznaniu im ponad 899 tys. zł na zadania, które będą realizowane w latach 2020-2021.

Największe kwoty – 420 tys. zł przeznaczono na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, a 340 tys. zł na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Gmina wesprze też promocję i organizację wolontariatu (30 tys. zł), bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo (40 tys. zł),  działalność na rzecz osób starszych (40 tys. zł), pomoc społeczną (30 tys. zł), działania ekologiczne (10 tys. zł) i kulturalne (20 tys. zł).

Sport priorytetem!

O dotację na realizację zadań, które wspierają i upowszechniają kulturę fizyczną, ubiegało się 11 stowarzyszeń. 10 przyznano dotację. Wśród nich są m.in.  Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”, którego zawodniczki odnoszą sukcesy w rozgrywkach w piłce ręcznej (dostanie 78 tys. zł). 70 tys. zł zasili konto Lubuskiego Klubu Sportowego „Lubusz”, a  60 tys. zł Uczniowskiego Klubu Sportowego „Polonia”.  80 tys. zł wsparcia od gminy dostanie Miejski Klub Sportowy „Polonia”, 50 tys. zł Słubicki Klub Piłkarski „SKP” Słubice, a 20 tys. zł  Stowarzyszenie FSL-Aktywni dla Powiatu. Kwotą 30 tys. zł  gmina dofinansuje działalność Słubickiego Klubu Sportowego „Streetfighters”, który wnioskował o zakup odzieży sportowej i organizację dwóch obozów letnich dla 20 uczestników oraz półkolonii sportowej. 20 tys. zł otrzyma Klub Sportowy „Słubice Golf Club”, który będzie uczył gry w golfa dzieci, a najzdolniejszych zawodników zabierze na letni obóz szkoleniowo-rekreacyjny.

Na tym jednak się nie skończy, bo wiele organizacji o charakterze sportowym wystartowało też w konkursie na realizację projektów, które przeciwdziałają uzależnieniom i patologiom społecznym. Uczniowski Klub Sportowy „Polonia” dostanie 35 tys. zł m.in. na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i półkolonii dla dzieci, a Miejski Klub Sportowy „Polonia” – 25 tys. zł na podobną działalność. 15 tys. zł otrzyma też Fundacja Grupy Pomagamy, która ma pod swoimi skrzydłami 25 dzieci w wieku od 8 do 16 lat. Organizuje dla nich zawody sportowe, wycieczki integracyjne i obozy kondycyjne.  10 tys. zł otrzyma również Promet Keeper Academy By Miro Dębiec, który chce organizować warsztaty sportowe  dla mieszkańców gminy.

Wsparcie dla rodzin

40 tys. zł komisja przyznała Stowarzyszeniu po PROstu, które nadal będzie prowadzić Gminną Specjalistyczną Poradnię Rodzinną” oraz bezpłatne terapie dla dzieci i dorosłych, m.in. psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i integracji sensorycznej. Ponadto Stowarzyszenie po PROstu wesprze m.in. rodziny i osoby w trudnej sytuacji życiowej organizując wsparcie psychologiczne i prawne osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.  Będzie też kontynuowało projekt „Każdy inny-wszyscy równi”, który zakłada m.in. organizację warsztatów dla dzieci i młodzieży na temat różnych niepełnosprawności.  24 tys. zł dostanie również stowarzyszenie „Przystań”, które wspiera osoby uzależnione od alkoholu i ich rodziny, a 12 tys. zł Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Pomocna Dłoń”. Stowarzyszenie będzie kontynuować projekt punktu wsparcia dla osób bezdomnych, zorganizuje też szereg spotkań edukacyjnych, terapeutycznych oraz zajęcia  z pierwszej pomocy.   Komisja pozytywnie zaopiniowała też burmistrzowi wniosek o dotację Fundacji „Grupy Pomagamy”, która ma w planach organizację Mikołajek pod chmurką. Dostanie na to od gminy 12 tys. zł. Gmina wesprze tez finansowo wyjazdy organizowane przez harcerzy i słubickie parafie.

Nie zapominamy o seniorach

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Słubicach dzięki wsparciu gminy (8 tys. zł) zorganizuje wyjazd w Bieszczady dla osób w podeszłym wieku, a także dostanie  4 tys. zł na spotkania integracyjne.  Związek Dzieci Wojny wnioskował o przyznanie 5,5 tys. zł na wyjazd do Łodzi, gdzie członkowie związku będą uczestniczyć w uroczystościach pod Pomnikiem Martyrologii Dzieci. I taką pomoc otrzymał. 2,3 tys. zł dotacji przyznano Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów Policyjnych, które planują kolejny rajd rowerowy.  

Gmina wesprze też działalność  Stowarzyszenia Diabetyków (dostanie 3,5 tys. zł), dzięki czemu zorganizuje m.in. wyjazd integracyjny do skansenu w Ochli. 7,2 tys. zł przyznano także Słubickiemu Stowarzyszeniu na rzecz Kobiet. Chce ono zorganizować 15 wyjazdów dla 20 osób, w tym niepełnosprawnych oraz starszych na  basen do Bad Saarow. 5 tys. zł dostanie też Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, która planuje kolejne kursy komputerowe dla seniorów oraz zajęcia sportowe połączone z prelekcjami na temat zdrowego odżywiania.  11 tys. zł otrzyma też od gminy Fundacja Terapii i Rozwoju Mind, która ma w planach spotkania szkoleniowo-praktyczne dla grup seniorów, z udziałem dietetyka, internisty, reumatologa, psychologa i kucharza .