• Spotkanie z Krzysztofem Zanussim Gmina
  Spotkanie z Krzysztofem Zanussim w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury
  Czytaj więcej
 • Głosujmy na przedszkole Dzieci
  Głosujmy na przedszkole “Jarzębinka”! Pomóżmy przedszkolakom wygrać ogródek warzywny
  Czytaj więcej
 • Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich będzie obsługiwał interesantów w systemie kolejkowym - przez biletomat Gmina
  Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich będzie obsługiwał interesantów w systemie kolejkowym
  Czytaj więcej
 • Otwarcie boisk w Kunowicach Dzieci
  Hura! Teren przy szkole w Kunowicach zagospodarowany. Jest gdzie poćwiczyć!
  Czytaj więcej
Gmina

Berlin też złagodził przepisy dotyczące wjazdu z Polski!

6 listopada 2020r.

Od soboty, 7 listopada, wejdą w życie złagodzone przepisy dotyczące wjazdu do Berlina z Polski i wyjazdu z Berlina do Polski.

Zwolnione z kwarantanny i testu będą między innymi osoby, które

 1. wjeżdżają do Berlina na okres do 24 h lub wyjeżdżają do Polski na okres do 24 h (licząc od momentu przekroczenia granicy państwowej),
 2. wjeżdżają z Polski do Berlina na okres do 72 h w celu odwiedzin krewnych pierwszego lub drugiego stopnia labo partnerów,
 3. pracownicy przygraniczni, którzy regularnie (codziennie albo co najmniej raz na tydzień) przyjeżdżają z Polski do Berlina.

W przypadku pracowników przygranicznych pracodawca musi poświadczyć pisemnie, że pracownik jest niezbędny w pracy i że w zakładzie pracy przestrzegane są odpowiednie zasady higieny i bezpieczeństwa.

Rozporządzenie przewiduje jeszcze inne liczne zwolnienia z kwarantanny, które odnoszą się do szczególnych sytuacji. Osoby w tych szczególnych wypadkach są zwolnione z kwarantanny ale nie są zwolnione z obowiązku wykonania testu. Dotyczy to między innymi osób, które przyjeżdżają aby odwiedzić krewnych na czas dłuższy niż 72 godziny albo które przyjeżdżają do Berlina na okres do 5 dni w celach zawodowych (i nie są pracownikami przygranicznymi, czyli nie wracają regularnie do Polski jako do miejsca zamieszkania).

Bliższych informacji w języku polskim udzielą Państwu pracownicy Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji pod numerem telefonu +49 335 552 1234 i pod adresem mailowym hotline@frankfurt-oder.de od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00-12.00 oraz 13.00-16.00 a w piątki w godz. 9.00-12.00.

Podstawa prawna: Elfte Verordnung zur Änderung der SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung vom 3.11.2020, opublikowane w „Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin“ nr 51 z 2020 r., str. 854-857. Rozporządzenie wchodzi w życie dnia 7 listopada 2020 o godz. 0.00.

Informację przygotowało Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji