• Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
 • Funał WOŚP - aukcje Gmina
  Tych licytacji podczas WOŚP nie można przegapić!
  Czytaj więcej
Gmina

Będzie przegląd grobów nieopłaconych i opuszczonych na słubickim cmentarzu

6 kwietnia 2021r.

Informujemy, że odbędzie się przegląd cmentarza komunalnego w Słubicach, celem zakwalifikowania do likwidacji grobów opuszczonych i nieopłaconych.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do wszystkich opiekunów grobów i rodzin osób pochowanych na cmentarzu komunalnym w Słubicach o uregulowanie zaległych opłat cmentarnych związanych z grobem lub zarezerwowanym miejscem tj. opłaty za miejsce na 20 lat, bądź podanie informacji  o chęci likwidacji grobu. Jeśli zaległe opłaty zostały dokonane prosimy o przedstawienie dowodów wpłat, faktur, rachunków itp. Nieopłacone groby i rezerwacje uznawane są jako miejsca WOLNE, na których można dokonywać pochówków, bez względu na to czy jest postawiony pomnik, skrzynia, krzyż itd.

Wysokości opłat cmentarnych ustalone są Uchwałą NR L/387/2018 Rady Miejskiej  w Słubicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat  za korzystanie z cmentarza komunalnego w Słubicach dostępną w Urzędzie Miejskim w Słubicach oraz na stronach internetowych www.slubice.pl https://bip.slubice.pl/?a=11689 i www.bip.slubice.pl

Wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego opisuje Regulamin cmentarza komunalnego w Słubicach dostępny w Urzędzie Miejskim w Słubicach i na stronie internetowej www.slubice.pl https://bip.slubice.pl/?a=8836  a także na  cmentarzu komunalnym.

W powyższych sprawach kontakt z Urzędem Miejskim w Słubicach,  ul. Akademicka 1, Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska  – pok. nr 202, tel. 95 737 20 32, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00