• Sala sportowa przy Gmina
  Sala sportowa przy „dwójce”? Już ją prawie mamy!
  Czytaj więcej
 • Tego placu zabaw dzieci z ul. Konstytucji 3 Maja nie mogą się już doczekać! Gmina
  Tego placu zabaw dzieci z ul. Konstytucji 3 Maja nie mogą się już doczekać!
  Czytaj więcej
 • Od 4 maja zmiany w przyjęciu interesantów w Urzędzie Miejskim w Słubicach Gmina
  Od 4 maja zmiany w przyjęciu interesantów w Urzędzie Miejskim w Słubicach
  Czytaj więcej
 • Od czwartku będziemy musieli zakrywać usta i nos! Gmina
  Od czwartku będziemy musieli zakrywać usta i nos!
  Czytaj więcej
 • Segregacja odpadów komunalnych? Czekają nas wielkie zmiany! Gmina
  Segregacja odpadów komunalnych? Czekają nas wielkie zmiany!
  Czytaj więcej
 • Co trzeba wiedzieć o koronawirusie? Gmina
  Co trzeba wiedzieć o koronawirusie?
  Czytaj więcej
 • Blisko 900 tys. zł dostaną od gminy organizacje pozarządowe na projekty służące mieszkańcom! Gmina
  Blisko 900 tys. zł dostaną od gminy organizacje pozarządowe na projekty służące mieszkańcom!
  Czytaj więcej
 • Jakub Czak ze stypendium marszałka województwa. Wyróżnienie dostała też gmina! Gmina
  Jakub Czak ze stypendium marszałka województwa. Wyróżnienie dostała też gmina!
  Czytaj więcej
Przetargi-Nieruchomości

Analiza społeczno-ekonomiczna transgranicznego obszaru miejskiego Słubice/ Frankfurt nad Odrą

26 września 2019r.

W wyniku realizacji wspólnego transgranicznego projektu urzędy miejskie w Słubicach i we Frankfurcie nad Odrą opracowały wspólnie broszurę. Celem projektu jest zintensyfikowanie i pogłębienie współpracy obydwu urzędów poprzez wymianę danych i informacji z zakresu gospodarki przestrzennej.

Ta dwujęzyczna broszura prezentuje zestawienie porównawcze, zawierające podstawowe informacje na temat obydwu miast i ich istniejących dokumentów planistycznych oraz dane statystyczne dotyczące takich obszarów tematycznych, jak: demografia, mieszkalnictwo i budownictwo, gospodarka i rynek pracy, edukacja i nauka, infrastruktura społeczna, turystyka i reakreacja. Oprócz krótkiego opisu, wyniki projektu udokumentowane zostały w postaci wykresów i diagramów, prezentujących aktualne dane statystyczne. Następnie przeprowadzona została analiza porównawcza istniejących analiz SWOT dla Słubic i Frankfurtu (SWOT jest słowem pochodzącym z języka angielskiego i oznacza analizę mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń rozwojowych). Została ona przeprowadzona dla następujących obszarów tematycznych: położenie i struktura przestrzenno-urbanistyczna, współpraca transgraniczna, współpraca z terenami ościennymi, demografia, mieszkalnictwo i budownictwo, handel detaliczny i usługi, przemysł, rzemiosło i przedsiębiorczość, edukacja i nauka, kultura, turystyka i sport oraz transport i infrastruktura techniczna. Pod koniec zostały sformułowane propozycje dalszych działań dla obydwu urzędów zmierzające do pogłębienia i zintensyfikowania ich współpracy.

Broszura zawiera najważniejsze wyniki projektu pt.: „Analiza społeczno-ekonomiczna transgranicznego obszaru miejskiego Słubice/ Frankfurt nad Odrą w celu zbadania możliwości pogłębienia współpracy obydwu urzędów miejskich” i ma służyć w pierwszej kolejności do użytku wewnętrznego obu urzędów.
W czerwcu tego roku w ramach projektu odbyły się również wspólne, polsko-niemieckie warsztaty.


Projekt ma na celu przygotowanie skoordynowanej współpracy urzędów w licznych dziedzinach związanych z planowaniem rozwoju miasta. Ma to prowadzić do lepszego wykorzystania w przyszłości funkcji „Dwumiasta Frankfurt-Słubice” oraz jego korzyści lokalizacyjnych, związanych z położeniem na granicy polsko-niemieckiej, wspólnej granicy wewnętrznej Unii Europejskiej – dla dobra wszystkich mieszkańców po obydwu stronach Odry.

Broszura zostanie wyłożona w obydwu urzędach oraz w Słubicko-Frankfurckim Centrum Kooperacji – zainteresowani mieszkańcy będą ją mogli stamtąd bezpłatnie uzyskać od 9.12.2013r.


Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów
i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
 

Autor: Tomasz Horbacz | 5 grudnia 2013 Załączniki do pobrania:


Akademicka 1
69-100 Słubice

tel: 95 737 20 00

fax: 95 758 28 80
email: slubice@slubice.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Przyjęcia interesantów:

mieszkańcy przyjmowani i obsługiwani są w poniedziałki wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8:00 – 14.00
w środy w godzinach: 10.00 – 16.00.

>Klauzule informacyjne RODO<

>Deklaracja dostępności<

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Pełna lista telefonów i adresów e-mail z podziałem na poszczególne wydziały i biura urzędu znajduje się w strukturze urzędu.
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ