• 4 czerwca Urząd Miejski w Słubicach będzie nieczynny Gmina
  4 czerwca Urząd Miejski w Słubicach będzie nieczynny
  Czytaj więcej
 • Zabytkowe arkady na stadionie odzyskają blask Gmina
  Zabytkowe arkady na stadionie odzyskają blask
  Czytaj więcej
 • Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie Gmina
  Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie
  Czytaj więcej
 • Straż graniczna szuka chętnych do pracy Bez kategorii
  Straż graniczna szuka chętnych do pracy
  Czytaj więcej
 • Wielka radość. Gmina buduje nową szkołę w Kunowicach! Bez kategorii
  Wielka radość. Gmina buduje nową szkołę w Kunowicach!
  Czytaj więcej
 • Narodowy Spis Powszechny - Rozpoczęty Narodowy Spis Powszechny
  Narodowy Spis Powszechny – Rozpoczęty
  Czytaj więcej
 • Tu znajdziesz informacje dotyczące szczepień Gmina
  Tu znajdziesz informacje dotyczące szczepień
  Czytaj więcej
 • Narodowy Spis Powszechny - Infolinia Spisowa - 22 279 99 99 Narodowy Spis Powszechny
  Narodowy Spis Powszechny – Infolinia Spisowa – 22 279 99 99
  Czytaj więcej
 • Wizytę w Wydziale Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich trzeba umówić telefonicznie! Gmina
  Wizytę w Wydziale Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich trzeba umówić telefonicznie!
  Czytaj więcej
 • InPost Urząd 24 – Nowa usługa Urzędu Miejskiego w Słubicach Gmina
  InPost Urząd 24 – Nowa usługa Urzędu Miejskiego w Słubicach
  Czytaj więcej
 • Słubiczanie dziękujemy! Mamy trzeci wynik w województwie lubuskim Gmina
  Słubiczanie dziękujemy! Mamy trzeci wynik w województwie lubuskim
  Czytaj więcej
 • Trzeba złożyć nowe deklaracje na wywóz odpadów Gmina
  Trzeba złożyć nowe deklaracje na wywóz odpadów
  Czytaj więcej
 • Przypominamy, gdzie w Słubicach można to zrobić... Gmina
  Przypominamy, gdzie w Słubicach można to zrobić…
  Czytaj więcej
 • Kto wyrzuci z domu kopciucha dostanie od gminy dotację na ekologiczny piec Gmina
  Kto wyrzuci z domu kopciucha dostanie od gminy dotację na ekologiczny piec
  Czytaj więcej
 • Nowe stawki za odpady. Trzeba złożyć deklaracje
  Nowe stawki za odpady. Trzeba złożyć deklaracje
  Czytaj więcej
 • Nowe zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Słubicach! Gmina
  Nowe zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Słubicach!
  Czytaj więcej
Gmina

370 tys. zł od gminy dla organizacji pozarządowych

9 marca 2021r.

Pomimo pandemii gmina, jak co roku, podzieliła pieniądze między organizacje pozarządowe, które w doskonały sposób służą naszym mieszkańcom. Dotacje przyznano w ramach czterech konkursów.    – Najwięcej, bo aż 290 tys. zł przyznaliśmy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – mówi burmistrz Mariusz Olejniczak. – Mamy szczęście, że na terenie naszej gminy działa tak wiele stowarzyszeń i fundacji, którym możemy powierzyć realizację projektów, które służą osobom potrzebującym wsparcia. Ale nie tylko ponieważ wiele projektów jest związanych z profilaktyką, kształtowaniem zdrowych nawyków i zachęcających na przykład osoby starsze do różnego rodzaju aktywności.

Z tej właśnie puli gmina wsparła m.in. działalność Stowarzyszenia Po Prostu Pracownia Rozwoju Osobistego, które kolejny rok z rzędu będzie prowadziło Gminną Specjalistyczną Poradnię Rodzinną, udzielając bezpłatnych porad i prowadząc terapie dla dzieci i dorosłych z dziedziny psychologii, logopedii czy integracji sensorycznej.

Z kolei Fundacja Grupy Pomagamy dostała dotację m.in. na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci od 8 do 16 lat, a także zorganizowanie Mikołajek pod chmurką.

Dzięki wsparciu gminy Fundacja Terapii i Rozwoju Mind zorganizuje cykl spotkań w formie wykładów i warsztatów z psychologiem, socjoterapeutą i coachem dla grupy 30 nastolatków i ich rodziców. Prowadzić też będzie Punkt Interwencji Kryzysowej , w której dyżurować będą psychoterapeuta, psycholog, prawnik, coach i mediator.  

W konkursie wzięły też udział m.in.  Miejski Klub Sportowy „Polonia” w Słubicach, Słubicka Akademia Piłkarska SAP, Uczniowski Klub Sportowy „Polonia”, Promet Keeper Academy By Miro Dębiec  oraz Lubuski Klub Sportowy „Lubusz” . Stowarzyszenia te wezmą pod swoje skrzydła dzieci i młodzież, oferując im różnorodne zajęcia sportowe.

Dotację otrzymał też Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów  w Słubicach, który w planach ma m.in. wyjazd integracyjny 48 osób do Wisły, a także harcerze ( planują m.in. spływ kajakowy, zlot hufca, warsztaty dla liderów małych grup).

Kolejny konkurs przewidziany był dla stowarzyszeń działających na rzecz ochrony i promocji zdrowia wśród osób niepełnosprawnych i starszych. Na działania w tym zakresie gmina przekaże ponad 35 tys. zł. Wsparcie otrzymał m.in. Polski Związek Niewidomych w Słubicach, który zorganizuje wyjazd do Ustronia Morskiego dla 20 osób niedowidzących i słabowidzących, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, Związek Dzieci Wojny  czy Oddział Miejsko-Powiatowy w Słubicach Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Gmina wsparła też działania stowarzyszeń na rzecz ekologii i ochrony zwierząt. Dzięki temu Słubickie Stowarzyszenie na rzecz zwierząt „Szarik” dostanie pieniądze na dokarmianie bezdomnych zwierząt, odławianie ich i szukanie domów adopcyjnych. Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych organizować będzie zajęcia edukacyjne , a Nadodrzańskie Zrzeszenie Pszczelarzy planuje działania na rzecz zwiększenia populacji pszczoły miodnej.

15 tys. zł dostaną trzy organizacje, które stanęły do konkursu i będą realizować projekty związane z kulturą, sztuką oraz ochroną dóbr kultury i tradycji.  Są to Fundacja Edueko,  Związek Dzieci Wojny i Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP.

Działalność organizacji pozarządowych, które dostały dotacje z gminy będzie dużo szersza ponieważ w tym roku kontynuowane też będą dwuletnie projekty, wyłonione w konkursie ubiegłorocznym.  Przypominamy, że w zeszłym roku na realizację zadań publicznych w 2020 i 2021 roku w zakresie: Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo i ochrona ludności gmina przyznała stowarzyszeniom 20 tys. zł,  na pomoc społeczną – 30.000 zł, a na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 420.000 zł.


Akademicka 1
69-100 Słubice

tel: 95 737 20 00

fax: 95 758 28 80
email: slubice@slubice.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Przyjęcia interesantów:

mieszkańcy przyjmowani i obsługiwani są w poniedziałki wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8:00 – 14.00
w środy w godzinach: 10.00 – 16.00.

>Klauzule informacyjne RODO<

>Deklaracja dostępności<

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Pełna lista telefonów i adresów e-mail z podziałem na poszczególne wydziały i biura urzędu znajduje się w strukturze urzędu.
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ