• Otwarcie boisk w Kunowicach Dzieci
  Hura! Teren przy szkole w Kunowicach zagospodarowany. Jest gdzie poćwiczyć!
  Czytaj więcej
 • Dzieci
  Ruszyła rekrutacja do gminnych przedszkoli. Ile miejsc jest w placówkach?
  Czytaj więcej
 • Zwiedzaj z nami Dwumiasto! Gmina
  Zwiedzaj z nami Dwumiasto!
  Czytaj więcej
Gmina

4 kwietnia 2022r.

Informacja dla studentów – uchodźców z Ukrainy chcących kontynuować studia w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.

 

Jeśli jesteś studentem uczelni działającej na terytorium Ukrainy i przybyłeś do Polski od 24 lutego 2022 roku oraz chcesz kontynuować naukę w Akademii im. Jakuba z Paradyża, to powinieneś:

 1. zapoznać się z ofertą kształcenia w AJP, wybrać studia w dyscyplinie, którą studiujesz
  na Ukrainie;
 2. zebrać wszystkie możliwe dokumenty na temat swojego wykształcenia (świadectwo maturalne, dyplomy, zaświadczenia, indeks, inne dokumenty poświadczające okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe) oraz swój paszport;
 3. skontaktować się z Działem Współpracy Międzynarodowej w celu ustalenia indywidualnej ścieżki postępowania – ul. Teatralna 25, pokój 109, telefon 95 721-60-70, e-mail: koordynator@ajp.edu.pl;
 4. złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej wniosek o przyjęcie na studia z uczelni zagranicznej;
 5. jeżeli jesteś studentem uczelni na Ukrainie, ale nie posiadasz dokumentów poświadczających ten stan i chcesz kontynuować naukę w AJP, zgłoś się do Działu Współpracy Międzynarodowej w celu ustalenia indywidualnej ścieżki postępowania.

Twój wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 14 dni przez właściwą Komisję powołaną przez Rektora, o decyzji zostaniesz powiadomiony na adres podany do korespondencji.

Jeżeli jesteś uchodźcą z Ukrainy, korzystasz z ochrony czasowej lub uzupełniającej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, masz Kartę Polaka, jesteś małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP mieszkającego na terytorium RP – jesteś zwolniony z opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim.