• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Gmina

Do końca stycznia trzeba złożyć nowe deklaracje związane z opłatami za śmieci

3 stycznia 2022r.

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowa metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych prosimy o złożenie w Urzędzie Miejskim w Słubicach nowych deklaracji o wysokości opłaty.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wynosi :

 • 28 zł od jednego gospodarstwa domowego ,liczącego 1 osobę,
 • 59 zł od jednego gospodarstwa domowego, liczącego 2 osoby,
 • 105 zł od jednego gospodarstwa domowego, liczącego powyżej 2 osób.

W przypadku jeżeli właściciel nieruchomości nie dopełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych w/w stawka zostanie dwukrotnie podwyższona.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadający przydomowy kompostownik oraz kompostujący bioodpady, będą zwolnieni w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w wysokości 5 zł na miesiąc od gospodarstwa domowego. Częściowe zwolnienie przysługiwać będzie właścicielom nieruchomości którzy złożą deklarację, w której będzie informacja o posiadaniu przydomowego kompostownika i kompostowaniu w nim bioodpadów.

Od dnia 1 stycznia 2022 r. w Gminie Słubice zmianie ulegają również przepisy dotyczące odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych wynosi:

1)        11 zł za jednorazowe opróżnienie worka o pojemności 60 litrów,

2)        21 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 120 litrów,

3)        39 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 litrów,

4)        112 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1100 litrów,

5)        531 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 7000 litrów.

 

Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniać obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny ustalono podwyższoną stawkę opłaty, stanowiącą dwukrotność stawki podstawowej.

Opłatę należy uiszczać w okresach miesięcznych z góry, bez wezwania, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.


DEKLARACJA DO-1_2022

176.34 KB

ZALACZNIK DO-Z1 – nieruchomosci_2022

153.14 KB

ZALACZNIK DO-Z2 – wspolwlasciciele_2022

139.07 KB

ZALACZNIK DO-Z3-lokale_2022

90.93 KB

UCHWAŁA NR XXXVIII/392/2021 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH

2.12 MB

UCHWAŁA NR XXXVIII/393/2021 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH

2.11 MB

UCHWAŁA NR XXXVIII/394/2021 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH

2.12 MB

UCHWAŁA NR XXXVIII/395/2021 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH

2.11 MB

UCHWAŁA NR XXXVIII/396/2021 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH

2.10 MB

UCHWAŁA NR XXXIX/408/2021 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH

2.88 MB