• Otwarcie boisk w Kunowicach Dzieci
  Hura! Teren przy szkole w Kunowicach zagospodarowany. Jest gdzie poćwiczyć!
  Czytaj więcej
 • Dzieci
  Ruszyła rekrutacja do gminnych przedszkoli. Ile miejsc jest w placówkach?
  Czytaj więcej
 • Zwiedzaj z nami Dwumiasto! Gmina
  Zwiedzaj z nami Dwumiasto!
  Czytaj więcej
Gmina

100 lat temu zdarzył się Cud nad Wisłą!

14 sierpnia 2020r.

15 sierpnia to dla Polaków data wyjątkowo ważna, bo wiąże się z Bitwą Warszawską, która  w 1920 roku zdecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliła plany rozprzestrzeniania komunizmu na Europę Zachodnią.

Zdaniem brytyjskiego polityka i dyplomaty Edgara D’Abernon Bitwa Warszawska była jedną z osiemnastu przełomowych bitew w historii świata. Zapobiegła radzieckim planom ofensywy na Europę Zachodnią oraz planom rozpętania międzynarodowej rewolucji.

Nazywana Cudem nad Wisłą była największym polskim zwycięstwem militarnym XX wieku, odniesionym dzięki niezwykłej mobilizacji całego narodu polskiego i bohaterskiej walce prowadzonej przy masowym wsparciu ludności cywilnej. Bitwa Warszawska była też najważniejszym etapem trwającej od jesieni 1918 roku wojny polsko-bolszewickiej  pomiędzy odrodzoną II Rzeczpospolitą a Rosją Radziecką.

Wydarzenia sprzed 100 lat upamiętnił m.in. Senat RP. – W przeddzień 100. rocznicy Cudu nad Wisłą, składamy hołd jej Bohaterom, obrońcom niepodległości Rzeczypospolitej – głosi uchwała Senatu z 12 sierpnia 2020 roku.

W uchwale przypomniano, że “od końca lipca do pierwszych dni września 1920 roku rozegrało się decydujące starcie Polski z bolszewicką Rosją”. “Krwawe zmagania toczono na przestrzeni blisko pół tysiąca kilometrów: między Nieszawą nad Wisłą, Sokalem nad Bugiem i Kolnem pod pruską granicą oraz, między 13 a 15 sierpnia, na przedpolu stolicy Rzeczypospolitej – pod Radzyminem i Ossowem”. – Rząd Obrony Narodowej kierowany przez Wincentego Witosa oraz sztab Wojska Polskiego podjęły działania, które zadecydowały o zwycięstwie Rzeczypospolitej – podkreślili senatorowie i dodali, że  “Wojsko Polskie na czele z Marszałkiem Józefem Piłsudskim uratowało nie tylko suwerenność naszej Ojczyzny, lecz także ład demokratyczny całej Europy”.

Uchwała głosi też, że “wojna z lat 1919–1920 była zbiorowym wysiłkiem całego narodu polskiego, wszystkich jego warstw społecznych, a także mniejszości narodowych”. Razem z Polakami przeciwko bolszewikom walczyło wojsko ukraińskie, oddziały białoruskie, żołnierze demokratycznej +III Rosji+”. – Wspominamy postawę Francji, która umożliwiła efektywne dostawy broni i amunicji, a jej misja wojskowa wspomagała dowództwo polskie. Nie zapomnimy czynu zbrojnego lotników amerykańskich z Eskadry Kościuszkowskiej, belgijskiego pociągu sanitarnego, życzliwości Łotyszy, Estończyków i Finów. Szczególnie pamiętamy o braciach Węgrach, którzy odstąpili Polsce swoje zapasy amunicji oraz dostarczali ją aż do końca działań zbrojnych – napisali senatorowie.

Senat także “w sposób szczególny pamięta o zapomnianych Bohaterach tej bitwy wymazywanych z historii przez reżim komunistyczny, wśród których był między innymi kpt. Stefan Pogonowski, który, dowodząc I Batalionem 28. Pułku Strzelców Kaniowskich, zwanego Pułkiem +Dzieci Łódzkich+, śmiałym działaniem zatrzymał pułki bolszewickie, które przeszły ostatnią linię polskiej obrony i przed sobą miały już tylko przez nikogo niebronioną, bezbronną Warszawę”. Przypomniał też innego Bohatera tej bitwy – rtm. Aleksandra Napiórkowskiego, posła na Sejm Ustawodawczy, który zmarł w wyniku ran podniesionych w bitwie pod Sarnową Górą w okolicach Ciechanowa 18 sierpnia 1920 r.