Inwentaryzacja obiektów na bazarze

        
         SZANOWNI HANDLOWCY bazaru przy ulicy Kupieckiej

Burmistrz Słubic informuje, że od dnia 11 lipca 2012r. upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Słubicach rozpoczną inwentaryzację obiektów na bazarze przy ulicy Kupieckiej w celu przygotowania umów dzierżaw.
Prosi się inwestorów - właścicieli poniesionych nakładów o obecność podczas wykonywania czynności inwentaryzacyjnych.