Gmina kolejny raz pomogła w zakupie pojazdu dla strażaków

- Jestem pewien, że ten pojazd przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców - mówił dziś, 4 października burmistrz Mariusz Olejniczak przekazując komendantowi powiatowej straży pożarnej Wojciechowi Śliwińskiemu kluczyki do nowiutkiego quada, który kupiono m.in. dzięki wsparciu gminy Słubice.

- Pozyskanie tego typu pojazdu znacząco wpłynie na usprawnienie działań ratowniczych na obszarach o niesprzyjających warunkach terenowych - mówił komendant, dziękując za wsparcie gminy burmistrzowi i przewodniczącemu rady miejskiej Grzegorzowi Cholewczyńskiemu. 

W. Śliwiński dodał, że celem szczególnie ważnym jest zwiększenie skuteczności operacyjnej jednostki w ramach podejmowanych działań ratowniczych w lasach, na terenach podmokłych oraz nieużytkach zlokalizowanych na obszarze działania jednostki, obejmujący powiat słubicki oraz województwo lubuskie.

Quad kosztował 50 tys. zł, udało się go kupić w ramach projektu „Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach w mobilny pojazd czterokołowy ratowniczo- patrolowy” ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz Gminy Słubice.  Pomoc finansowa Gminy Słubice w zakupie quada była już kolejnym wsparciem w pozyskaniu nowego sprzętu dla strażaków KP PSP w Słubicach w ostatnich latach.