ZUWŚ tłumaczy utrudnienia na drogach

Zakład Usług Wodno-Ściekowych informuje, że w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi i modernizacyjnymi na sieci wodociągowej na terenie Słubic, występują utrudnienia w ruchu miejskim. Dotyczy to przede wszystkim ulic, na których prowadzone są bezpośrednie roboty związane z remontem lub budową wodociągów. Pracujące w różnych miejscach na słubickich ulicach ekipy budowlane, a także pojawiający się ciężki sprzęt i wykopy są konieczne, by sprawnie prowadzić wszelkie prace modernizacyjne.

Firma Gorem Sp. z o.o. z Gdańska – główny wykonawca robót – prowadzi prace zgodnie z harmonogramem. W związku z tym do końca 2019 roku działaniami objęte będzie m.in. ścisłe centrum miasta, prace prowadzone będą na ulicach: Chrobrego, Chopina, Seelowskiej, Podchorążych, Słowackiego, Dąbrówki, Mickiewicza, Kopernika, Konstytucji 3 Maja, Wojska Polskiego, 1 Maja, Daszyńskiego, Narutowicza, pl. Bohaterów, Wawrzyniaka, Witosa, pl. Wolności, Mieszka I.

Prace modernizacyjne i budowlane na sieci wodociągowej potrwają do lipca 2020 roku.

Główny wykonawca robót będzie po zakończeniu prac na sieci systematycznie odtwarzał nawierzchnie ulic, przywracając ich pierwotny stan. Obecnie stosowane są rozwiązania zastępcze, w postaci zabezpieczania otwartych wykopów barierami i specjalnym oznakowaniem, tymczasowego zasypywania powstających nierówności w asfalcie, ponieważ roboty w wielu miejscach wymagają ponownego dostępu do wodociągu i przeprowadzania niezbędnych kontroli i prac.

Od 2017 roku Zakład Usług Wodno-ściekowych Sp. z o.o. realizuje projekt pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Słubice”, współfinansowany z funduszy unijnych, który ma na celu poprawę i zabezpieczenie dostaw wody oraz odbioru ścieków na terenie naszej gminy. W ramach tego przedsięwzięcia inwestycyjnego zostanie wyremontowane 8 kilometrów sieci wodociągowej, co pozwoli zabezpieczyć dostawy wody dla mieszkańców i utrzymać jej standardy na wysokim poziomie. Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.