Strażnicy miejscy będą zaglądać do pieców

Gmina Słubice podpisała umowę na badanie prób paleniskowych z akredytowanym laboratorium Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a 4 funkcjonariuszy Straży Miejskiej zostało przeszkolonych i będzie mogło pobierać próby paleniskowe. - Próba pobrana przez upoważnionego funkcjonariusza jest niepodważalnym dowodem na popełnienie wykroczenia jeżeli badania laboratoryjne wykażą spalanie odpadów – mówi komendant Straży Miejskiej w Słubicach Wiesław Zackiewicz i przypomina, że za spalanie odpadów grożą surowe kary.

- Są to sankcje karne wynikające z art. 191 ustawy o odpadach, który mówi, że „ Kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu lub karze grzywny”. Postępowanie o ukaranie sprawcy może być również prowadzone na wniosek Straży Miejskiej przez Sąd Rejonowy – tłumaczy komendant.

- Działania kontrolne będą przeprowadzane przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Słubicach na zgłoszenie od mieszkańców, ale nie tylko – dodaje W. Zackiewicz. – Będziemy też sprawdzać te rejony miasta, gdzie lokale i posesje są ogrzewane piecami na paliwa stałe. Kontrole takie będą prowadzone na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Burmistrza Słubic w oparciu o art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska – mówi komendant.

Informuje też, że strażnicy miejscy mogą wejść, bez zapowiedzi, na teren nieruchomości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza, przez całą dobę, natomiast do mieszkań od 6.00 do 22.00. - Szczególną uwagę będą zwracali na rodzaj zgromadzonego do celów grzewczych paliwa, sprawdzą czy nie następuje współspalanie odpadów, a w przypadku podejrzenia spalania odpadów pobiorą próby popiołu – zapowiada komendant.

Dodaje też, że w przypadku kwestionowania obecności strażnika miejskiego na terenie posesji, podczas prowadzonej interwencji, lub utrudniania wykonywania czynności służbowych funkcjonariuszowi, strażnikom przysługuje wzmożona ochrona prawna wynikająca z treści kodeksu karnego, a tym samym osobom utrudniającym wykonywanie tych czynności, w zależności od okoliczności zdarzenia, można przypisać zarzut z art. 222 § 1 k.k., art. 224 § 1 k.k., i art. 226 § 1k.k.

Straż Miejska, podobnie jak każdego roku, rozdaje też mieszkańcom broszury na temat szkodliwości spalania odpadów. Zachęcamy do zapoznania się z nią. Jest dostępna w załączniku.