Miejsca parkingowe na niebiesko? Tylko dla kierowców niepełnosprawnych!

- Zdecydowana większość kierowców traktuje z dużym szacunkiem osoby niepełnosprawne i respektuje ich uprawnienia do parkowania na specjalnie wyznaczonych miejscach parkingowych. Są też jednak tacy, którzy to lekceważą i nie zważając na uciążliwości, na jakie mogą narazić osoby niepełnosprawne, parkują na wyznaczonych dla nich miejscach - mówi komendant Straży Miejskiej w Słubicach Wiesław Zackiewicz i przypomina, że grozi za to 500 zł mandatu i 5 punktów karnych.

- Miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych są oznakowane znakiem pionowym D-18a wraz z tabliczką T-29 umieszczoną pod tym znakiem oraz znakiem poziomym P-24, czyli, namalowanym białą farbą, symbolem osoby niepełnosprawnej, oznaczającym miejsce dla jej pojazdu. Prawidłowe jest również oznakowanie tylko znakiem poziomym P-24. W naszym mieście miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych są pomalowane na kolor niebieski. Wyklucza to możliwość pomyłki - podkreśla komendant.

Dodaje, że przywilej parkowania w takich miejscach przysługuje posiadaczom kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, kierujących pojazdami i przewożących osoby posiadające karty parkingowe oraz pracownikom placówek zajmujących się rehabilitacją, opieką lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek.

Karta taka powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu. Trzeba te ż wiedzieć, że karty parkingowe wydane przed 1 lipca 2014 r. były ważne tylko do 30 czerwca 2015 r. Po tym terminie straciły ważność również karty wydane wcześniej na czas nieokreślony.

Aby złożyć wniosek o wydanie nowej karty parkingowej należy zgłosić się osobiście do właściwego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.

Komu przysługuje karta parkingowa? 

- osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

- osobie niepełnosprawnej która nie ukończyła 16. roku życia, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

- placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Nowe karty wydawane są na czas określony: osobom niepełnosprawnym maksymalnie na 5 lat, placówkom, które mają podopiecznych na okres nie dłuższy niż 3 lata.

- Za nieuprawnione parkowanie na miejscu dla osoby niepełnosprawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, grozi grzywna w wysokości 500 zł i 5 pkt. karnych. Ponadto za posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową grozi grzywna w wysokości 300 zł. Za posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową i jednoczesne nieuprawnione parkowanie na miejscu dla osoby niepełnosprawnej grozi grzywna w wysokości 800 zł i 5 pkt. karnych - informuje komendant W. Zackiewicz. Apeluje tez do mieszkańców: - Jeżeli jesteście Państwo świadkami nieuprawnionego parkowania na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych prosimy o zgłaszanie takich przypadków pod numery telefonów 986 i 997 (połączenia bezpłatne).