ZARZĄDZENIE NR 326/2019 BURMISTRZA SŁUBIC z dnia 23 września 2019 r.

nieruchomość niezabudowana przeznaczona do zbycia