Umowa podpisana. Będzie nowy plac zabaw za blisko 300 tys. zł!

Uczniowski Klub Sportowy SP3 i Lokalna Grupa Działania Zielona Dolina Odry i Warty, przy wsparciu gminy Słubice, będą realizować projekt, dzięki któremu w sąsiedztwie ulicy Jagiełły, powstanie nowy plac zabaw i siłownia pod chmurką. W całości zostanie sfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dziś, 9 września, w Urzędzie Miejskim w Słubicach, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn, Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Arkadiusz Dąbrowski oraz przedstawiciele beneficjenta: prezes UKS SP3 Iga Majek i Hanna Wróbel, podpisali umowę.

„Doposażenie istniejącego placu zabaw w Słubicach” to projekt o wartości przeszło 296 tys. zł. – Jesteśmy naprawdę wdzięczni za to wsparcie – dziękował wicemarszałkowi województwa burmistrz Mariusz Olejniczak.

Stanisław Tomczyszyn podkreślił, że Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze współpracuje z 10 lokalnymi grupami działania, ale stowarzyszenie Zielona Dolina Odry i Warty, które podczas spotkania reprezentował jej wiceprezes Leonard Pietrow, jest jedną z najbardziej aktywnych.

Jak mówił L. Pietrow w ślad za podpisaną dziś umową, lada moment ruszy procedura związana z wyborem wykonawcy. – Myślę, że nowy plac zabaw może powstać na przełomie tego roku lub na początku przyszłego – stwierdził.