Można składać propozycje do budżetu gminy na 2020 rok

Rozpoczęły się prace nad tworzeniem budżety gminy na 2020 rok. Do 20 września mieszkańcy, radni, sołtysi, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane osoby mogą składać propozycje do projektu budżetu. W myśl zarządzenia podpisanego dziś przez burmistrza Mariusz Olejniczaka zaleca się, żeby propozycje zawierały w szczególności: nazwę zadania, miejsce jego realizacji, szacunkowy koszt i skutki finansowe na kolejne lata oraz uzasadnienie. Propozycje do projektu budżetu można składać na załączonym wzorze.