W Collegium Polonicum pokażą wystawę o „Bitwie pod Kunowicami 1759-2019”

12 sierpnia tego roku przypada 260. rocznica bitwy pod Kunowicami. Od 10 lat jest ona przedmiotem badań archeologicznych prowadzonych przez Collegium Polonicum w Słubicach. Z tej podwójnej okazji, w poniedziałek 12 sierpnia o 15.00, w foyer Collegium Polonicum, zostanie otwarta wystawa przygotowana przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum w ramach projektu współfinansowanego przez gminę Słubice.

Głównym jej elementem będzie prezentacja odkrytego w sierpniu 2017 roku depozytu obiektów dekoracyjnych z pruskich, rosyjskich i austriackich mundurów. Wydarzeniu będzie towarzyszył odczyt kierownika projektu dr. hab. Grzegorza Podrucznego, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Będzie też można otrzymać egzemplarz broszurki poświęconej bitwie i jej badaniom.

Wystawę będzie można oglądać do 10 października br.

Serdecznie zapraszamy!