Nasz cel - Słubice czyste miasto!

Gmina Słubice rozpoczęła kampanię społeczną „Słubice-czyste miasto”, która ma obudzić w mieszkańcach poczucie obywatelskiego obowiązku utrzymania porządku w swoim otoczeniu. Chodzi nie tylko o to, żebyśmy sami dbali o czystość, ale też reagowali, gdy inni zaśmiecają nasze miasto. Razem możemy sprawić, że spod naszych domów znikną zalegające stare meble, leżące pod śmietnikami odpady po remontach czy sterty opon. Kampania będzie miała kilka etapów, a zakończy ją debata publiczna połączona z wręczeniem nagród „ Fair play-eko” wspólnocie mieszkaniowej, najbardziej zaangażowanej w segregację odpadów i trójce mieszkańców, którzy mogą być dla innych przykładem.

Na zlecenie gminy kampanię przygotowała i zrealizuje, do końca roku, Horyzont TV Słubice. HTS już przygotował dwa odcinki programów ukazujących problem (linki do nich znajdują się poniżej, materiały można też oglądać na stronie www. slubice.tv w zakładce – Kampania ekologiczna).

- Kampania ta ma być formą dyskusji na temat problemu brudnego miasta – mówi burmistrz Mariusz Olejniczak i dodaje, że trzeci rok z rzędu gmina stara się, poprzez kampanie edukacyjne, dotrzeć do mieszkańców i przekonać, tych nieprzekonanych, że trzeba segregować odpady, dbać o środowisko, bo ignorancja może nasz wszystkich dużo kosztować. – Poprzednie dwie kampanie miały formę działań prewencyjnych i edukacyjnych w przedszkolach i szkołach podstawowych. Teraz pora na edukację dorosłych – podkreśla burmistrz . – To, czy będziemy mieszkać w czystym mieście zależy od nas samych. Bardzo ucieszyło mnie, że dzięki naszym zarządcom wspólnot powstało wiele nowych wiat śmietnikowych, które umożliwiają segregację odpadów. Smuci natomiast to, że nie zawsze wykorzystywane są one w odpowiedni sposób. Miejsca te zasypywane są odpadami wielkogabarytowymi, co zmienia te tereny w mini śmietniska – mówi burmistrz.

Jak ma wyglądać cała kampania? Wyjaśnia to Mariusz Konopka, prezes Horyzont TV Słubice. - Pierwszy etap kampanii to realizacja spotu i cyklu reportaży, żeby niejako wytknąć palcem te miejsca, w których problem „brudnego miasta” jest największy. Będziemy też na ten temat rozmawiać z zarządcami wspólnot i mieszkańcami. Tego typu materiały interwencyjne staną się paliwem do dyskusji . Chcemy, żeby mieszkańcy zaczęli rozmawiać o problemie odpadów, bo dialog może być punktem wyjścia do rozwiązania problemu – uważa M. Konopka.

Kolejnym krokiem będzie debata publiczna z udziałem władz miejskich, zarządców i mieszkańców na temat segregacji odpadów , konsekwencji łamania prawa, dbałości o czystość w mieście i gminie. - To jak wygląda nasze miasto zależy od nas – mieszkańców – mówi M. Konopka. – Wspólny cel, jakim jest czyste miasto możemy osiągnąć tylko i wyłącznie pilnując siebie nawzajem, reagując na niewłaściwe zachowania sąsiadów czy innych osób. Mam nadzieję, że poprzez to, że pokażemy pewne zachowania, ktoś, kto wystawia na przykład odpady gabarytowe nie przestrzegając harmonogramu ich wywozu następnym razem zastanowi się zanim tak postąpi lub po prostu, po ludzku zrobi mu się wstyd - dodaje M. Konopka.

Linki do dotychczasowych materiałów realizowanych w ramach kampanii: https://www.slubice.tv/wiadomosci/8300,slubice-czyste-miasto-odc1 https://www.slubice.tv/wiadomosci/8306,slubice-czyste-miasto-odc2