Już jest! Branżowy katalog lubuskich podmiotów ekonomii społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze prezentuje długo wyczekiwaną publikację „Lubuska Ekonomia Społeczna. Branżowy katalog podmiotów ekonomii społecznej”. Można tam znaleźć m.in. informacje o spółdzielniach, które pomogą w remontach, przygotują imprezę plenerową, świadczą usługi w ramach opieki nad osobami starszymi, działają na polu kultury i turystyki. Co ważne, stoją za tym ludzie, którzy w oparciu o godne warunki pracy realizują aktywizację społeczną i zawodową osób o najsłabszej pozycji na rynku pracy.

. W publikacji zaprezentowano wybrane przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej z województwa lubuskiego, które wytwarzają produkty i świadczą usługi w ramach działalności handlowej, usługowej i wytwórczej. Katalog zawiera informacje, dotyczące danych adresowych oraz zakresu oferty wybranych przedsiębiorstw społecznych. Stanowi on doskonałe źródło wiedzy na temat podmiotów, którym można i którym warto zlecać zamówienia społeczne i o charakterze komercyjnym.

Przedsiębiorczość społeczna to doskonałe narzędzie uzupełniające system wparcia samorządowego, a także wspierające spójność i równowagę społeczno-gospodarczą w regionie.

Niniejsza publikacja została zrealizowana z zastosowaniem aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, a w efekcie zlecona do wykonania zielonogórskiej spółdzielni socjalnej.

Katalog, w wersji PDF, dostępny jest w załączniku, a także na stronie: http://www.es.lubuskie.pl/pl/Aktualnosci/Branzowy-katalog-podmiotow-ekonomii-spolecznej-juz-dostepny