Pracujesz w Niemczech i pobierasz Kindergeld na dzieci? Pamiętaj! Złóż wniosek na 500+

Od 1 lipca w formie elektronicznej lub od 1 sierpnia w formie papierowej, osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznejlub za pośrednictwem poczty elektronicznej, należy złożyć wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+. Wnioski muszą być przekazane do rozpatrzenia Wojewodzie Lubuskiemu wtedy, gdy jeden bądź więcej członków rodziny, występującej o świadczenie wychowawcze, mieszka lub pracuje za granicą. Dotyczy to także rodziców rozwiedzionych lub żyjących w związkach partnerskich.Wojewoda stwierdzi czy w przedmiotowej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Co to jest koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego?

To mechanizm, który określa zasady wypłaty świadczeń dla rodzin i zapobiega jednoczesnemu pobieraniu pełnej kwoty świadczeń o charakterze rodzinnym na te same dzieci, w dwóch państwach, w tym samym okresie. Funkcjonuje już od dnia wejścia Polski do UE.

A jeśli ktoś pobiera podwójne świadczenie?

W przypadku pobierania świadczenia rodzinnego za granicą i otrzymywania świadczenia wychowawczego w Polsce trzeba będzie zwrócić przyznane pieniądze, wraz z odsetkami w Polsce lub za granicą.

Chcesz przyspieszyć postępowanie w Urzędzie Wojewódzkim?

Dołącz do wniosku: • Umowę o pracę (kserokopia, może być w języku niemieckim) • Decyzja o przyznaniu na dziecko Kindergeld

Twój wniosek o świadczenie 500+ zostanie przekazany wraz z kompletem dokumentów do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i to on wyda decyzję, w którym kraju, i w jakiej kwocie, należą ci się świadczenia na dzieci!

Nie zwlekaj! Złóż kompletny wniosek, aby uniknąć opóźnienia w wypłatach świadczeń!

KONIECZNIE WYPEŁNIJ OSTATNIĄ STRONĘ WNIOSKU O 500+

W celu skutecznej realizacji przyznawania świadczeń oraz zachowania terminowości wypłat, kontakt telefoniczny z referatem świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w słubickim OPS możliwy jest w godzinach od 7.00 - 12.00. Tel. 95 758 6046.

Za utrudnienia przepraszamy.