Nowe dyrektorki w słubickich placówkach oświatowych

Burmistrz Mariusz Olejniczak i jego zastępczyni Adriana Dydyna-Marycka spotkali się dziś, 28 czerwca, z nauczycielkami, które wygrały konkursy na dyrektorów trzech samorządowych szkół i przedszkola. 5-letnia kadencja pań rozpocznie się we wrześniu. Wyboru na stanowisko szefa placówki burmistrz pogratulował: Aureli Wolny ( będzie dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 1), Monice Bugielskiej (stanie na czele kadry w Szkole Podstawowej nr 3), Katarzynie Leśniak- Werwińskiej (została dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 2), a także Dorocie Kotule (pokieruje przedszkolem „Krasnal Hałabała”).