Naszym bibliotekarzom składamy najserdeczniejsze życzenia!

8 maja obchodzimy ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Z tej okazji chcemy podziękować wszystkim pracownikom naszych bibliotek za wspaniałą pracę i życzyć, żebyście Państwo nadal tak pięknie wprowadzali mieszkańców w świat literatury. Rację miał Umberto Eco, który mawiał, że " kto czyta książki, żyje podwójnie". Dlatego serdecznie dziękujemy za propagowanie czytelnictwa i upowszechnianie wiedzy. Niech się też Państwu wiedzie w życiu zawodowym i osobistym. Burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak i Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach Grzegorz Cholewczyński