W Lisowie i Drzecinie mieszkańcy wybrali już sołtysów i rady sołeckie. Kolejne zebrania w najbliższych dniach

10 kwietnia 2019 roku, w Lisowie i Drzecinie odbyły się zebrania, podczas których mieszkańcy sołectw wybierali swoje władze na lata 2019 -2024. Sołtysem Lisowa został Andrzej Zbrożek (nie miał kontrkandydata), a członkami rady sołeckiej: Tomasz Pietrow, Łukasz Świetliński, Iwona Zbrożek, Mirosław Kuśmierek. Do głosowania uprawnionych było 170 mieszkańców, udział wzięło: 44. Frekwencja wyborcza wyniosła 25,88%. W Drzecinie wybory wygrał dotychczasowy sołtys Ryszard Świderski (kandydowały trzy osoby). Członkami rady sołeckiej zostali: Ilona Nowaczewska, Paweł Kaczmarczyk, Anna Ginter, Natalia Nowak i Andzelika Menartowicz. W głosowaniu wzięły udział 83 osoby na 311 uprawnionych. Frekwencja wyborcza wyniosła 26,68%. Sołtysom i radom sołeckim serdecznie gratulujemy!

Przypominamy też, że do 16 kwietnia 2019 roku przeprowadzone zostaną wybory także w pozostałych sołectwach. Dzisiaj 11 kwietnia odbędą się one w Nowym Lubuszu (godz.16.00) oraz Pławidle (godz.18.00), w piątek 12 kwietnia w Kunicach i Świecku (godz.16.00) oraz w Rybocicach (godz.18.00). W poniedziałek, 15 kwietnia swoich przedstawicieli będą wybierać mieszkańcy Nowych Biskupic (godz.16.00) oraz Kunowic (godz.18.00), a we wtorek, 16 kwietnia: Starych Biskupic (godz.16.00) oraz Golic (godz. 18.00). Zebrania odbywają się w świetlicach wiejskich. Zachęcamy do udziału, bo to od Państwa wyborów zależała będzie przyszłość waszych lokalnych wspólnot.