Gmina szuka informatyka do pracy w magistracie

Burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak ogłosił nabór na stanowisko urzędnicze ds. informatyzacji w Urzędzie Miejskim w Słubicach. Oferty można składać do czwartku, 21 lutego 2019 roku (do godziny 16.00). Z wymaganymi dokumentami należy je przesłać w zamkniętej kopercie, z podanym adresem zwrotnym do Urzędu Miejskiego w Słubicach (ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice) lub złożyć w sekretariacie magistratu - pokój 118. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej gminy Słubice: www.slubice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej.