Minister Elżbieta Rafalska z wizytą w gminie

Obwodnica Słubic, zakup terminala towarowych odpraw w Świecku, zabezpieczenie przeciwpowodziowe gminy – między innymi o tym burmistrz Mariusz Olejniczak rozmawiał dziś w magistracie z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską.

Minister E. Rafalska przypomniała, że rząd przeznaczył 1 mln zł na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego koniecznego do rozpoczęcia w przyszłości budowy obwodnicy Słubic, a obecnie jest przygotowywany program inwestycyjny. – Pani minister wyraźnie podkreśliła, że wspiera nasze działania, żeby doprowadzić do wybudowania obwodnicy – mówi burmistrz Mariusz Olejniczak, który jest w trakcie umawiania spotkania na ten temat z wojewodą lubuskim Władysławem Dajczakiem oraz dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

– Budowa obwodnicy to dla nas temat priorytetowy dlatego wszędzie, gdzie jest to tylko możliwe zabiegamy o poparcie – podkreśla. Z minister E. Rafalską burmistrz rozmawiał też na temat planów gminy, żeby kupić od skarbu państwa, na preferencyjnych warunkach, terminal w Świecku. Samorząd stara się o to od kilku lat. Planuje ponowić prośbę.

- Rozmawialiśmy także o zagospodarowaniu w przyszłości terenów nad Odrą, ponieważ za dwa lata, gdy zakończy się umacnianie wału przeciwpowodziowego, nad rzeką powstanie szeroki trakt. Chcielibyśmy, żeby nadal było to miejsce do spacerów, a w związku z tym, że pas ten będzie dużo szerszy niż obecnie, wzdłuż wału marzy nam się ścieżka rowerowa – mówi burmistrz. Zagospodarowanie tych terenów będzie bardzo kosztowne dlatego burmistrz już zabiega o pomoc w tym temacie skarbu państwa.