Te warsztaty ułatwią dialog z sąsiadami zza Odry

31 stycznia, od 10.00 do 15.00, w słubickim Urzędzie Miejskim, odbędą się warsztaty dla przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych w transgraniczną współpracę. Organizatorem jest Euroregion Pro Europa Viadrina.

Warsztaty mają ułatwić dialog pomiędzy instytucjami i organizacjami współpracującymi na polsko-niemieckim pograniczu. Poprowadzi je Szymon Kopiecki, ekspert w zakresie m.in. wymiany polsko-niemieckiej i międzykulturowej, który w praktyczny sposób przedstawi różne sposoby komunikacji w kontekście społecznym, zwróci uwagę na wpływ stereotypów na kontakty partnerskie. Warsztaty przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które współpracują z instytucjami z Niemiec lub maja to w swoich planach.

Chętni mogą zgłosić swój udział w warsztatach na formularzu, który znajduje się w załączniku. Trzeba go przesłać do 25 stycznia 2109 roku na mail: info@euroregion-viadrina.pl lub faksem (95 735 8461). Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń. Bliższych informacji udziela Magdalena Chaciej, tel. 95 735 84 47, mail: chaciej@euroregion-viadrina.pl