Ta wystawa rzuci światło na sztukę niemiecką, ale też historię

Brandenburskie Muzeum Sztuki Nowoczesnej prezentuje, we frankfurckim ratuszu, wystawę REAL POP 1960 – 1985. - Po raz pierwszy, w sposób kontrastowy i w formie dialogu, przedstawiona zostanie sztuka NRD i RFN, oferując mnóstwo materiałów wizualnych do dyskusji. W rzadko spotykanym zakresie wystawa ta zapewni przegląd artystycznego spojrzenia na historycznie przeciwstawne systemy odniesienia i ich struktury społeczne i polityczne - zachęcają organizatorzy. Dzięki współpracy ze Słubicko-Frankfurckim Centrum Kooperacji będzie można obejrzeć wystawę z oprowadzaniem w języku polskim. Zapraszamy w piątek 15 lutego o 18.00. Wstęp wraz z oprowadzaniem: 4 euro.

REAL POP 1960 – 1985,  Malarstwo i grafika między Agit Pop, a realizmem kapitalistycznym, to wystawa, którą można oglądać we Frankfurcie do 17 lutego 2019.  Prezentuje prace:Bettiny von Arnim, Thomasa Bayrle, KP Brehmera, Klausa Dennhardta, Christy Dichgans, Friedera Heinze, Wasji Götze, Jürgena Jentzscha, Joachima Jansonga, Almuta Heise, Detlefa Lieffertza, Ingo Kirchnera, Konrada Klaphecka, Konrada Luega, Oskara Manigka, Wolfganga Petrovsky, Sigmara Polke, Roberta Rehfeldta, Ruth Wolf-Rehfeldt, Gerharda Richtera, Jürgena Schieferdeckera, Klausa Staecka, Eriki Stürmer-Alex, Hansa Ticha, Dietera Tucholke, Wolfa Vostella, Willy Wolffa, Lamberta Marii Wintersbergera, Helmuta Zielke.

Wystawa nie tylko na zasadzie kontrastu zestawia prace, ale także bada punkty styczności i podobieństwa. Z dowcipem, ironią i krytycznym podejściem około 30 artystów/artystek ze Wschodu i Zachodu w latach 1960-1985 zajmowało się nowymi formami kultury popularnej, produkcji i konsumpcji, życia codziennego i wypoczynku. Dotyczyło to zarówno kwestionowania konstelacji władzy państwowej, jak i krytykowania konwencjonalnych ról płci, zbrojenia wojskowego czy represjonowanej historii narodowego socjalizmu. Tak jak różne były perspektywy NRD i RFN, tak artyści/artystki na Wschodzie i Zachodzie mieli jedną wspólną cechę: zabawne i krytyczne spojrzenie na codzienną rzeczywistość, cytując ją i komentując na wyższym poziomie.

Ilustracja 02_BLMK_RealPop_Goetze_Dompfaff.jpg Wasja Götze: Hände weg vom Dompfaff, 1970, © Wasja Götze