Burmistrz Słubic ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. działki 58/25, stanowiącej własność Gminy Słubice

 

lp.

położenie

numer

działki

powierzchnia

nr księgi wieczystej

cena wywoławcza

nieruchomości

wadium

1

Słubice
ul. Wojska Polskiego

58/25

0,0185 ha

GW1S/00010970/8

18.000,00 zł

2.000,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2019 r. (wtorek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium.
W tytule przelewu lub wpłaty należy wskazać numeru działki. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Słubicach prowadzone przez Bank Spółdzielczy
w Rzepinie nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 25 stycznia 2019 r. wymagana kwota została zaksięgowana na koncie urzędu.