Słubicka drużyna pokazała moc!

W końcówce września odbył się XXVI Ogólnopolski Rajd Górski Służb Mundurowych Resortu Spraw Wewnętrznych w Murzasichle. Wzięło w nim udział około 450 osób z całej Polski, a 37 drużyn zgłosiło swój akces do rywalizacji. W tym drużyna ze Słubic, która reprezentowała Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych koło w Słubicach i promowała Gminę Słubice. Relację z tego wydarzenia udostępniła radna Krystyna Baczyńska, która wzięła udział w rajdzie.

Każda konkurencja była odpowiednio punktowana. Aby zdobyć punkty drużyna musiała przejść trzy trasy, których długość wynosiła średnio około 15 km dziennie po górach. Na trasie rozstawione były punkty kontrolne, w których należało zarejestrować swoją obecność i mieć odpowiednio wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy oraz własnoręcznie wykonany proporczyk drużyny . Oprócz tego należało wykazać się umiejętnościami strzelania do tarczy z pneumatycznej broni długiej i krótkiej, łuku, gry w darta oraz wiadomościami o terenie, na którym odbywał się rajd, ułożyć i zaśpiewać piosenkę rajdową z elementami wydarzeń na rajdzie.

Drużyna o nazwie „Sfora Słubice” w składzie: Zygmunt Magniewski  - kierownik drużyny, Teresa Magniewska, Krystyna i Ryszard Baczyńscy , Maria Bergandy, Maria i Hubert Kosiccy, Halina Piwko, Elżbieta i Stanisław Przybylscy, w ogólnej klasyfikacji zajęła drugie miejsce i została uhonorowana pucharem ufundowanym przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, a Zygmunt Magniewski zdobył pierwsze miejsce w darta. Rywalizacja drużyn, jak i cały pobyt przebiegał w przyjaznej, życzliwej i sportowej atmosferze. Puchar ufundowany przez Burmistrza Słubic Tomasza Ciszewicza został wręczony przez Zygmunta Magniewskiego drużynie „EMERKI” z Opola.