Dobry Start? OPS przyjmuje wnioski

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach przypomina mieszkańcom o możliwości składania wniosków na świadczenie „Dobry Start”. W ramach rządowego programu 300 złotych przysługuje każdemu uczącemu się dziecku bez względu na dochody w ramach jednorazowego świadczenia.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku dzieciom, do 20 roku życia, rozpoczynającym rok szkolny. W przypadku dzieci niepełnosprawnych, które się uczą, granica wieku jest 24 lata. Co ważne, rodzina może liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu. O świadczenie mogą ubiegać się także rodzice, którzy pracują za granicą, ale ich dzieci uczą się w polskich szkołach.

Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej - rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie są przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+". Chodzi tu o ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek można składać online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz poprzez bankowość elektroniczną. Można je też składać osobiście w ośrodku pomocy społecznej. 300 Plus nie wlicza się do dochodu!

Świadczenie “Dobry start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. 300 Plus nie dostaną dzieci w przedszkolach i zerówkach! Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz te realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Źródło: OPS w Słubicach