Wybuch w urzędzie? Spokojnie, to tylko ćwiczenia!

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Słubicach i Ośrodka Pomocy Społecznej uczą się dziś w jaki sposób reagować w przypadku wtargnięcia do ich biur niebezpiecznych napastników. Na miejsce przyjechali strażacy i policja...

Piątek, 28 października 2018 rok, godzina 14.05. Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania w Słubicach odbiera wiadomość z sekretariatu Urzędu Miejskiego o próbie wtargnięciu do jednego z pomieszczeń niebezpiecznego napastnika. Wcześniej mężczyzna zagroził, że jeśli natychmiast kierownik Urzędu Stanu Cywilnego nie załatwi formalności związanych z otrzymaniem numeru PESEL , podpali budynek. Gdy od pracownika słyszy, że USC czynny jest do 14.00, i zaraz wezwie policję lub straż miejską, napastnik rzuca butelka z tzw. koktajlem Mołotowa i w urzędzie wybucha pożar. To fragment scenariusza przygotowanego na dzisiejsze ćwiczenia. W ramach tych ćwiczeń odbywa się też nauka indywidualnej i grupowej obrony w sytuacji zagrożenia ze strony agresywnego petenta. Szkolenie zakończy się żołnierską grochówką.