Komunikat Zakładu Usług Wodno-Ściekowych

Informujemy, że prace związane z rozpoczęciem projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Słubice” spowodowały zwiększenie poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych na terenie Słubic, niezbędnej do prowadzenia prac remontowych na sieci kanalizacji sanitarnej.W najbliższym czasie może wystąpić okresowa zmiana barwy wody dostarczanej mieszkańcom miasta. Woda pod względem bakteriologicznym jest stabilna oraz nadaje się do spożycia i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia mieszkańców.

Jednocześnie Zakład Usług Wodno-Ściekowych, w celu jak najszybszego ustabilizowania barwy, będzie realizowała w godzinach nocnych płukanie sieci wodociągowej. Od września do grudnia prace będą prowadzone na ulicach: Jagiełły, Kanałowej, Konstytucji 3 Maja, Kopernika, Mirosławskiego, Seelowskiej, Szamarzewskiego, Strzeleckiej, Wawrzyniaka, Wojska Polskiego, Wrocławskiej, pl. Bohaterów i pl. Przyjaźni. Ponieważ przedstawiony zakres prac ma charakter orientacyjny możliwe jest występowanie utrudnień również w innych rejonach miasta. O wszystkich zmianach w harmonogramie prowadzonych prac spółka będzie na bieżąco informować mieszkańców za pośrednictwem strony internetowej – www.zuws.pl.

Wszystkie prace i działania, które są obecnie prowadzone przez ZUWŚ Sp. z o.o., w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Słubice”, współfinansowanego z funduszy unijnych, mają na celu poprawę i zabezpieczenie dostaw wody oraz odbioru ścieków na terenie naszej gminy.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.