Tomasz Ciszewicz i Mariusz Olejniczak wśród uhonorowanych przez Sybiraków

17 września w Słubicach, podczas uroczystości odsłonięcia Pomnika Zesłanych na Sybir i Walczących o Niepodległą Polskę, decyzją Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków wyróżniono kilka osób.Złotą Odznakę Honorową za zasługi dla Związku Sybiraków otrzymali: burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz, przewodniczący rady miejskiej Mariusz Olejniczak i Józef Stupienko, przewodniczący społecznego komitetu budowy pomnika. Srebrną Odznakę Honorową odebrał natomiast wicestarosta słubicki Leopold Owsiak, a Karl Konrad Tschaepe z Frankfurtu otrzymał Odznakę Honorową Sybiraka.

- Odsłonięcie pomnika to idealny moment, żeby podziękować osobom, które środowisko Sybiraków ceni za to, w jaki sposób wspierają nasz związek - mówi Eugeniusz Jurczenko, przewodniczący słubickiego koła Sybiraków, które wystąpiło o uhonorowanie tych osób. Wyróżnienia w imieniu związku wręczyła prezes gorzowskiego koła Sybiraków Maria Dratwińska.

Pomnik poświęcony pamięci Sybiraków i osób walczących o niepodległość powstał z inicjatywy społecznego komitetu, który oprócz Sybiraków utworzyli przedstawiciele różnych środowisk. Sfinansowała go głównie gmina, która przeznaczyła na ten cel 220 tys. zł. Ponad 10 proc. tej kwoty pochodziło ze zbiórki społecznego komitetu.