Kolejny azbest zniknął z dachów

Około 56 tys. zł otrzymała w tym roku gmina, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Dzięki temu usunęliśmy 129 ton azbestu z budynków gospodarczych i mieszkalnych w Słubicach, Golicach, Lisowie i Świecku.

Jak mówi Antoni Chomik, który nadzoruje w gminie program usuwania azbestu, można składać już kolejne wnioski do gminy, która każdego roku pozyskuje pieniądze z WFOŚiGW na ten cel. Ile azbestu mamy jeszcze w gminie? - Wkrótce się dowiemy, bo została wykonana inwentaryzacja pokryć dachowych i czekamy na jej wyniki - wyjaśnia A. Chomik.