Słubickie portrety w Galerii OKNO

W piątek 14 września o 18.00 odbędzie się wernisaż wystawy "Nasz portret" słubickiej grupy AKFA działającej przy Galerii OKNO Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury. Na wystawę składa się 46 fotografii słubickich rodzin. Pokazują one ich pasje i wzajemne relacje. - Dla nas, fotografów, ciekawym doświadczeniem jest to jak ujawniają się przed aparatem subtelne relacje, pomiędzy członkami poszczególnych rodzin...Chodzi tu o wzajemne spojrzenia małżonków, gesty rodziców względem dzieci, czy też interakcje pomiędzy rodzeństwem - opowiadają twórcy tych fotografii. ***

Autorami projektów są pasjonaci obrazu, przygody, dla których fotografia to również poszukiwanie i doświadczanie: Witold Cholewa, Oliwia Błażewicz, Janusz Duszkiewicz, Tomasz Fedyszyn, Tymon Golubski, Natalia Janczycka, Joanna Korbus, Karolina Konczyńska, Patrycja Krzeptowska Emilia Kusz, Klaudia Kwiecińska, Paweł Lech, Paulina Łyżwińska, Anna Łysiak, Beata Łysiak, Dariusz Olechno, Anna Panek-Kusz, Halina Samsonowicz, Aneta Szcześniewicz, Agnieszka Woźna, Marta Zaporowska. Grupa autorów jest zróżnicowania zarówno pod względem wieku umiejętności, wiedzy technicznej, czy też zaawansowania artystycznego. Wspólne działanie pozwala na uzupełnianie się wzajemne, na kreacje obrazu, wymianę doświadczeń. Ważne jest również współdziałanie w grupie.