Nasze asy ze stypendiami od gminy

Gimnazjaliści: Cyprian Jurkowski ze średnią ocen 6,00 i Julia Kaliska (5,46), a także uczniowie szkół podstawowych: Izabella Matusiak (5,80), Marcel Małachowski (5,82), Zuzanna Zbrożek (5,45) i Aleksandra Kopczyńska (5,55) – to oni uzyskali w ubiegłym roku szkolnym najlepsze wyniki w nauce i są wśród 24 osób, które otrzymywać będą stypendia od gminy. Uczniowie wraz z rodzicami gościli na ostatniej sesji rady miejskiej, podczas której z rąk przewodniczącego rady miejskiej Mariusza Olejniczaka i zastępcy burmistrza Romana Siemińskiego odebrali gratulacje.

W tym gronie oprócz uczniów z najwyższymi średnimi ocen w swoich szkołach byli też finaliści lub laureaci konkursów przedmiotowych. Stypendiami wyróżnia się też co roku uczniów, którzy uzyskali jedno z pierwszych trzech miejsc w konkursach, zawodach lub olimpiadach sportowych, artystycznych lub innych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

Wszyscy stypendyści dostawać będą od gminy, od września do czerwca 2019 roku, miesięcznie 150 zł.

W oparciu o kryteria przyjęte przez radę miejską uczniów zgłaszali dyrektorzy szkół po zaopiniowaniu przez rady pedagogiczne.

Nazwiska wszystkich dzieci, które otrzymywać będą stypendia można znaleźć w zarządzeniu burmistrza Słubic w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy: www.slubice.pl