Zarządzenie nr 259/2018 Burmistrza Słubic z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice przeznaczonej do sprzedaży