ZARZĄDZENIE NR 256/2018 BURMISTRZA SŁUBIC z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej zasób Gminy Słubice, przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat

miejsce gromadzenia odpadów / pojemniki na odpady komunalne