Sprzedaż alkoholu nocą? Zakończyły się gminne konsultacje

Wynik konsultacji społecznych dotyczących ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych pokazuje, że większość ankietowanych nie chce zmian. Jednocześnie 69 proc. osób, uważa, że ograniczenie sprzedaży alkoholu wpłynęłoby na ich poczucie bezpieczeństwa. W konsultacjach wzięło udział niecałe 13 proc. mieszkańców. – Jestem zaskoczony tak niską frekwencją ponieważ dostawaliśmy wiele skarg od mieszkańców na zachowania pijanych osób, które nocami zakłócają spokój w mieście – mówi burmistrz Tomasz Ciszewicz.

Konsultacje odbywały się od 3 do 25 lipca 2018 roku. Można było wypełnić ankietę przygotowaną przez gminę albo wziąć udział m.in. w sondzie internetowej, którą na prośbę gminy udostępnił portal słubice24.pl. Mieszkańcy mieli odpowiedzieć na trzy pytania. Chcieliśmy wiedzieć m.in., czy należy ograniczyć czas pracy punktów sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach 23.00-6.00? 54 proc. ankietowanych powiedziało „nie”. Reszta była na „tak”. Drugie pytanie było podobne, tylko zostały zmienione godziny zamknięcia sklepów (24.00- 6.00). Przeciw takiemu rozwiązaniu było 62 proc. ankietowanych, 38 proc. opowiedziało się za ograniczeniem czasu pracy sklepów w proponowanym czasie. Trzecie pytanie dotyczyło tego, czy zdaniem mieszkańców ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych wpłynie na poczucie ich bezpieczeństwa. 69 proc. odpowiedziało, że tak.

Analizę ankiet właśnie zakończył gminny zespół, który przygotował także sprawozdanie z konsultacji. Znajduje się ono na stronie internetowej gminy: www.slubice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w załączniku do tej informacji. Sprawozdanie zostanie przekazane radnym, którzy wspólnie z burmistrzem przeanalizują ten temat.