ZARZĄDZENIE NR 212/2018 BURMISTRZA SŁUBIC z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej zasób Gminy Słubice, przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat

Miejsce gromadzenia odpadów / pojemniki na odpady komunalne