Zarządzenie Nr 210/2018 Burmistrza Słubic z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do odpłatnego zbycia udziału stanowiącego własność Gminy Słubice w lokalach mieszkalnych, powstałych w wyniku przebudowy nieruchomości wspólnej i ułamkowej części gr