Zarządzenie Nr 180/2018 Burmistrza Słubic z dnia 25 czerwca 2018 r.

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz w sprawie udzielenia bonifikaty.

Zarządzenie Nr 180/2018