Zarządzenie Nr 179/2018 Burmistrza Słubic z dnia 25 czerwca 2018 r.

W sprawie przeznaczenia do odpłatnego zbycia udziału stanowiącego własność Gminy Słubice w lokalu mieszkalnym, powstałym w wyniku przebudowy nieruchomości wspólnej i ułamkowej części gruntu oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.

Zarządzenie Nr 179/2018