Radni jednogłośnie za absolutorium dla burmistrza

Wyższe dochody gminy niż zakładano w budżecie, niższe wydatki i ponad 6 mln zł nadwyżki zamiast 3,5 mln zł deficytu… Na ostatniej sesji radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi Tomaszowi Ciszewiczowi absolutorium, zatwierdzając sprawozdanie finansowe gminy za rok 2017. - Bardzo się cieszę szczególnie z tak dużej nadwyżki – mówi burmistrz. Wcześniej pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ubiegły rok wydała też Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze podkreślając między innymi, że budżet na 2017 rok był zaplanowany deficytem w kwocie 3,5 mln zł, a na koniec roku gmina miała ponad 6 mln zł nadwyżki.

- To był naprawdę dobry rok – ocenił burmistrz i przypomniał, że w budżecie zaplanowano dochody ogółem w kwocie ponad 86, 8 mln zł, a uzyskano blisko 89, 7 mln zł, co stanowiło 103,2 proc. wykonania planu. Cieszy go też, że udało się obniżyć wydatki bieżące. W budżecie zaplanowano na nie 75,2 mln zł, wydano 70,9 mln zł (94,3 proc.) Dobrze wyglądała też kwestia zadłużenia gminy. Na koniec 2017 roku wyniosło ono 16,93 proc. (ok. 15,2 mln zł.)