ZARZĄDZENIE NR 150/2018 BURMISTRZA SŁUBIC z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat

Miejsce gromadzenia odpadów, pojemniki na odpady komunalne