Mediacje. Tą drogą warto pójść!

W czwartek, 7 czerwca o 18.00 w Collegium Polonicum odbędzie się wykład otwarty pt. „Mediacje – najlepszy sposób rozwiązywania konfliktów”. Organizatorem spotkania jest Polsko-Niemieckie Centrum Mediacji, działające pod auspicjami Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Collegium Polonicum. Jakie sprawy nadają się do mediacji? Kto może z niej skorzystać? Ile to kosztuje? Gdzie szukać mediatora? Na te oraz inne pytania odpowiedzi udzieli dr Grzegorz Fraczek. - W trakcie wykładu słuchacze dowiedzą się, czym jest dobra komunikacja, jak znaleźć porozumienie dla obu stron konfliktu oraz o tym czym tak naprawdę jest mediacja – wyjaśnia Anna Wiącek, koordynatorka projektu.

Mediacja jest szczególnie skutecznym sposobem rozwiązania konfliktów życiu codziennym oraz zawodowym. Jednym z obszarów zastosowania mediacji są spory rodzinne - między rozwodzącymi się małżonkami, rozstającymi się partnerami, dorosłymi dziećmi a rodzicami lub pomiędzy rodzeństwem. Innym obszarem, w którym mediacja może stanowić alternatywę do czasochłonnych i kosztownych postępowań sądowych, są relacje gospodarcze i handlowe.

Spory pomiędzy podmiotami są bowiem nieodłączną cechą obrotu gospodarczego. Decydująca dla losu gospodarczej współpracy transgranicznej jest możliwość szybkiego zażegnania tego rodzaju konfliktów, przy czym niezmiernie istotne w takich sytuacjach stają się sposoby oraz konsekwencje przyjętej formy ich rozwiązania.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!